— Jeg har støttet denne aksjonen fordi jeg mener det er viktig å ta vare på den verdifulle naturen, sier Trond Mohn, kjent som Bergens rikeste mann og en ivrig filantrop.

— Jeg mener at det er viktig å verne om den naturen vi har på Vestlandet og kysten for øvrig ikke bare av hensyn til oss selv, men for hele Europa. I årene fremover vil dette være rekreasjonsområde for hele Europa, legger han til.

Mohn peker på at det er en del av demokratiet at alle kan protestere og aksjonere så lenge en sak er under behandling.

— Da får vi vurdert tingene på nytt. Men når regjeringen nå har gjort det, og den endelige beslutningen er tatt, får man bøye seg for det.

- Så du vil ikke bidra til en videre aksjon mot høyspentlinjene?

— Nei, jeg synes det er en uting med stadige omkamper, så det vil jeg ikke. Nå får vi konsentrere oss om andre oppgaver.

- Men hvis det kommer nye aksjoner for å bevare andre deler av vestlandsnaturen?

— Jeg tror jeg trygt kan si at da vil de få min støtte, sier Trond Mohn.

Hva synes du om kraftutbyggingen i Hardanger? Si din mening i feltet under!