På få år har et samarbeid med Bergen Forskningsstiftelse lokket 19 fremragende forskere til Bergen. Disse har fått store stipend fra stiftelsen Trond Mohn har etablert.

Nå står ordningen i fare, fordi Universitet ikke vil opprette forskerstillinger etter at stipendperioden har gått ut.

— Ikke forpliktende nok

Til På Høyden sier universitetsrektor Sigmund Grønmo at universitetet ikke har lov til å ansette personer i forskerstillinger uten en åpen utlysning. Dette skal være avklart med Utdanningsdepartementet.

UiB foreslo en ny avtale, med formuleringen «Universitetet i Bergen ved fakultetet forplikter seg til å vurdere om det er aktuelt å lyse ut et professorat innenfor fagfeltet til prosjektlederen».

Styreleder i BFS, Petter Bjørstad, sier det ikke er forpliktende nok. Dersom partene ikke finner en akseptabel løsning, mister universitetet en ordning som så langt har skaffet det bergenske forskermiljøet fem professorer.

Streng kvalitetstest

— Skal BFS bruke mye penger på å rekrutterer dyktige forskere til et ungt forskerstipend, slik UIB ønsker, må UIB står ved det ønsket. Er denne personen kvalifisert til en fast stilling, må UIB få denne rekruttert til en slik stilling, sier Bjørstad.

Hvert år får to forskere et større stipend fra stiftelsen. De er rekruttert fra et utvalg av ca. 20 søkere som alle er vurdert av universitetet. Deres forskerkvaliteter vurderes i to runder av to ulike internasjonale panel av eksperter.

— Det koster stiftelsen en del penger, men vi ønsker å finne eksepsjonelt flinke forskere som kan bygge opp gode forskerteam. Disse ville ellers gått til andre universitet, dersom vi ikke hadde hatt vårt stipend å tilby dem og universitetet en sikker stilling etter at stipendperioden er over.

Må sikres karrierevei

— Det å få en noenlunde forutsigbar karrierevei er utrolig viktig. Man må vite at dersom man jobber godt nok så har man en jobb Man kan ikke bli utsatt for tilfeldigheter som at det må finnes ledige stillinger. Slik fungerer denne rekrutteringsordningen i de aller fleste land.

Bjørstad presiserer at de aktuelle kandidatene må tilfredsstille de krav som gjelder for denne typen stillinger.

— Rekrutteringsordningen bidrar til at man får noen av de beste forskerne. Mange av dem var kvalifisert for professorstillinger før de fikk stipendet.

— Hva betyr det for rekrutteringen av forskerstillinger dersom denne stipendordningen avvikles?

— Jeg håper vi finner ut av det. Vi har hatt en timeout. Nå handler det om å være løsningsorientert.

Ville ikke flyttet

Så langt har universitetet ansatt fem professorer, en av dem er Bodil Holst, professor ved institutt for fysikk og teknologi. Hun fikk et rekrutteringsstipend på totalt 16 millioner kroner fra (BFS), og flyttet til Bergen.

— Da jeg valgte Bergen, var muligheten for en fast stilling etter stipendperioden helt avgjørende for meg.

Holst flyttet fra Universitetet i Graz til Bergen. Hun mener UIB med det nye forslaget til avtaletekst risikerer å miste dyktige rekrutter.

— Jeg vil ikke ha kommet dersom UIB bare hadde hatt en forpliktelse til å vurdere om det var aktuelt å lyse ut et professorat. Det er ikke hva jeg vil kalle en tung forpliktelse, sier Holst.

Universitetsrektor Sigmund Grønmo er på reise. Han viser til innlegget sitt i På Høyden.