— Mohn reddet oss da Miljøvernforbundet hang utfor kanten av stupet. Han krever aldri noe igjen for pengestøtten. Men vi har hjulpet bedriften med å innføre kildesortering, sier Oddekalv (bildet).

Det hører med til historien at Oddekalv har rykket ut med støtte til Mohns omstridte villabygging i strandsonen i Fana. Han har også kalt Mohn for sin «mentor».

Henger ut

— Hadde du vært like hardtslående som du pleier hvis det for eksempel ble funnet store mengder tungmetaller i sjøen utenfor Mohn-konsernets anlegg på Flatøy?

— Ja, da måtte jeg tatt det opp med ham, svarer Oddekalv, før han tilføyer:

— Ingenting gjør meg mer forbannet enn de som på den ene siden støtter oss økonomisk, samtidig som de har svin på skogen. For noen år siden klistret vi en bilforretning som ga oss penger utover hele førstesiden i BA. Bedriften slapp drit ut i naturen. Jeg blir j..... forbannet når noen bevisst prøver å lure oss. Vi henger ut alle som begår bevisste, kriminelle handlinger, hevder Oddekalv.

Miljøvernforbundet mottar pengestøtte fra bedrifter som Foto Knudsen, Rema 1000 i Bergen og Drageset Spar. Tidligere Mjellem & Karlsen-eier Helge Stokke betalte i sin tid også konferansestedet Seletun som Miljøvernforbundet eier.

Takker nei

Oddekalv sier Miljøvernforbundet nekter å ta imot pengestøtte fra oljenæringen og oppdrettsselskaper.

— Men hvis Statoil ber oss om å lage et kildesorteringsopplegg, så tar vi gjerne oppdraget, sier Oddekalv.

— Jeg gjør regning med at vi «bommer» fire til seks millioner kroner fra private hvert år. Vi tar også inn et par millioner på miljøfadderordningen vår, sier Oddekalv.

MOHN-STØTTE: Kurt Oddekalv.