— Herren sørger for sine, sa Trond Mohn med et smil da han en solblank augustdag tok imot delegasjonen som kom for å vurdere byggeplanene hans på Milde.

Milliardæren og velgjøreren hadde fått nei til å bygge villa i strandsonen, men klaget på avslaget. Mohns klage er datert 27. januar 2005.

I juni, fem måneder senere, sa byrådet ja til byggeplanene og sendte saken videre.

Innflyttingen pågår

På det tidspunkt hadde klagen fra naboene i Svartediksveien ligget på vent i nesten ett år. I mellomtiden reiste nybygget seg oppunder demningen. 11 meter høyt og tett på småhusene rundt.

Sist onsdag, 16 måneder etter klagene var sendt, ga byrådet naboene medhold. Nå går saken til videre politisk behandling. I det ennå ikke godkjente nybygget pågår innflyttingen for fullt.

Til BT unnskyldte byråd Lisbeth Iversen seg med at bunken av gamle klagesaker fra det forrige byrådet har tatt tid å få unna. Derfor har klagesaksbehandlingen i noen saker gått sent.

Dette får Aps Anne Gine Hestetun til å reagere: - Er du i ferd med å miste kontrollen, Lisbeth Iversen? spør jeg da. Byrådet har styrt i to år og har alle fullmakter til å prioritere klagebehandlingen. Det gjør byrådet også. Trond Mohns klagesak i Skipanesveien var unnagjort akkurat tidsnok til å rekke valgkampen, påpeker Hestetun.

Vil stanse utbyggerne

— Men det er vel ikke til å komme forbi at det lå mange gamle klagesaker igjen etter det forrige byrådet?

— Vi er smertelig klar over problemet med klagesaksbehandlingen. I fjor avsatte vi ekstra penger til klagesakene i vårt budsjettforslag. Byrådet kunne gjort det samme.

Komité for miljø- og byutvikling har gjentatte ganger tatt opp problemet med at nybyggene står ferdige før klagene kommer til behandling.

I høst ba komiteen enstemmig byrådet om å vurdere om klager i større grad skal få oppsettende virkning, det vil si at utbyggerne ikke få bygge før klagene er avgjort. Særlig i utbyggingssaker med høyt konfliktnivå, heter det i merknaden som komiteen samlet har sluttet seg til.

— Selv om vi prøver å behandle klagene korrekt, er det ikke til å komme forbi at vi føler oss presset opp i et hjørne når huset står der ferdig, sier Hestetun.