– Dette er gaver helt uten sidestykke i norsk sammenheng. For forskning i Bergen betyr dette at vi bare fra disse donasjonene kan dele ut 30 millioner kroner i året til ulike forskningsformål, sier forretningsfører Kåre Rommetveit i Bergen medisinske forskningsstiftelse.

Det var Rommetveit som sist torsdag kunne fortelle om den nye gaven fra Frank Mohn AS. Det skjedde under den årlige Meltzer-middagen. Der var også Trond Mohn til stede, skriver På Høyden.

Beløpene som er gitt er enestående i norsk sammenheng, men for forskningen i Bergen er det også viktig at pengene er gitt uten noen form for betingelser.

– Det er viktig i forhold til diskusjonene rundt gavene. Dette er penger gitt uten noe ønske om å fremheve giveren verken ved å knytte betingelser til navn, eller til formål som har med giverens virksomhet å gjøre, sier Rommetveit.

Han legger også vekt på at universitetet selv kan bestemme hva det skal forskes på.

– Vi kan sette pengene ut til formål som ut fra forskningens egne premisser er riktige. Vi kan forske på det vi mener er riktigst å prioritere, sier Rommetveit.

Han kan ikke si noen om hva de siste pengene skal brukes til.

– Vi har så vidt registrert at pengene er kommet inn på konto, sier han.

Fondene som er bygget opp med gaver fra Trond Mohn og Frank Mohn AS er nå på 630 millioner kroner. Staten gir nemlig et ekstra bidrag på 25 prosent til alle gaver som gis til forskning. Den siste gaven fra Mohns toppes dermed med 12,5 millioner kroner fra staten.

Trond Mohn ønsket ikke å kommentere den siste gaven overfor bt.no.