Trond Mohn gir 16 millioner kroner til det juridiske fakultet, som også får seks millioner fra Forskningsrådet. Det melder På Høyden.

Pengene skal gå til en studie av hvordan politi, domstoler og reaksjonsapparat fyller sine funksjoner i strafferettssystemet. Målet er å avdekke hvordan den nære relasjonen til samfunnet setter rammer for disse institusjonene.

Avtroppende politimester Ragnar Auglend er en av dem som skal være med på prosjektet.

Pengegaven blir overrakt på Dragefjellet torsdag med justisminister Knut Storberget til stede.

Totalt har Mohn gitt over 700 millioner til ulike formål innen utdanning, forskning og idrett.

Men han har prøvd å gi penger til høyere utdanning før uten å lykkes. Da han høsten 2006 ville gi 300 millioner til et nytt høgskolebygg i Bergen, avslo Kunnskapsdepartementet tilbudet.