Utmerkelsen er i realiteten en forfremmelse, siden Trond Mohn i 2001 ble slått til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten».

Trond Mohn har de siste årene delt ut over 700 millioner kroner til forskning, idrett, kultur, helse og sosialt arbeid.

Til forskningsformål alene har han de to siste årene delt ut til sammen 440 millioner kroner, penger som har gått til Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus og Nansensenteret.

Resten av gavene har i stor grad gått til nye idrettsanlegg. Bare i Bergen har han bidratt til å finansiere over tjue fotballbaner, i tillegg til flere utenfor Mohns hjemby.

Mohn er blant annet styreleder og største eier i skipspumpeprodusenten Frank Mohn AS, familiebedriften som i en årrekke har vært en pengemaskin. 62-åringen er i dag Bergens rikeste mann.

Trond Mohn selv ønsker ikke å kommentere utmerkelsen overfor Bergens Tidende før tildelelsen finner sted i Bergen i slutten av måneden.

Mohn bekrefter imidlertid at han vil ta imot ordenen, i motsetning til medlemmene i den nye rød-grønne regjeringen. I begynnelsen av denne måneden sa statsminister Jens Stoltenberg at ingen i regjeringen ønsker å motta kongelige ordener, om det skulle bli aktuelt.

Søknader om tildeling eller forfremmelse stilles til H. M. Kongen, men sendes til Fylkesmannen i fylket hvor den det søkes for bor. Kansellisjef ved Slottet, Egil Vindorum, bekrefter at Mohn blir forfremmet til Kommandør i ordenen.

— En nærmere begrunnelse vil komme over helgen, opplyser Vindorum.