Det forteller kommunaldirektør for finans, Rune Haugsdal, til bt.no.

— Det vi arbeider ut fra nå, dersom alt går uten vesentlige problemer, er ferdigstillelse i medio oktober.

Haugsdal presiserer at dette forutsetter en fremdrift som går på skinner.

— Vi har en stram fremdriftsplan.

— Utelukker du ytterligere forsinkelser?

— Vi må ha forståelse for at det kan skje ting. Dette er ambisiøse planer med et stramt tidsløp.

Beklager forsinkelse

Kommunaldirektøren beklager at de ikke rekker å bygge brakkene til skolestart, slik kommunen lovet.

— Fra vi startet arbeidet har vi forsøkt å ta hensyn til tomtebeliggenhet, tilpasse bygget og tilpasse oss naboene. Slike ting tar tid.

Haugsdal sier de er blitt kjent med den nye datoen i løpet av de siste dagene.

— Vi fikk en indikasjon på at fremdriften sannsynligvis ble fremjustert, da tilbudene på paviljongene kom inn.

Bestillingen av paviljonene blir gjort i dag, ifølge kommunetoppen.

Sinte foreldre

Foreldre og rektor på skolen har i lengre tid etterlyst informasjon i saken.

— Det er tre uker til skolene stenger. Vi vet ingen ting om hva som skjer. Rektor vet ingen ting. Lærerne vet ingen ting. Vi er drittlei for å si det rett ut, sier Synnøve Fluge, mor ved Møhlenpris skole.

Hun sier de har stilt to krav.— Det ene er at elevene ikke skal busses ut av byen. Det andre er at elevene ved skolen skulle holdes sammen.

— Fra årsskiftet burde politikerne kastet seg rundt og satt skolesaken øverst på prioriteringslistene sine. De setter lærerne, foreldrene og ikke minst barna i en veldig vanskelig situasjon.

Rektor Kjetil Damm svarer slik når BT ringer for å spørre ham om utviklingen:

Om jeg bare hadde hatt noe å fortelle deg.

Damm venter selv på informasjon om fremdriftsplanene til paviljongskolen. Han etterspør jevnlig informasjon fra byrådsavdelingen, uten å få vite noe mer enn at det jobbes med saken.

— Er du bekymret?

— Ja, når vi er kommet så langt som nå, og de fortsatt ikke er begynt å arbeide, så er jeg bekymret for om det står klart til skolestart.

Lovet brakkestart i høst

Damm påpeker at det var dette de var lovet. FAU deler bekymringen til rektoren, og han får jevnlig henvendelser fra foreldre.

— Det er i aller høyeste grad på tid med et svar. Det er snart et år siden Arbeidstilsynet var her.

Damm håper på fortgang i saken.

— Men nå er vi kommet så nærme sommeren at det vil forundre meg om noe vil stå klart til skolestart i høst.

Fluge har merket seg hvor lavt Bergens folkevalgte har prioritert vedlikeholdet ved skolene.

Som BT viste tirsdag, har bevilgningene til vedlikehold de siste 35 årene ligget på omtrent det halve av det som kreves for å opprettholde byggenes tekniske standard. I dag kreves det nesten en tredobling av vedlikeholdsmidlene for å få skolebyggene i god stand.

— Monica Mæland sitter på tiende året som byrådsleder. Da finnes det ingen unnskyldninger lenger, sier hun.

Hva tenker du om brakkene på Møhlenpris skole? Diskuter under!

USIKKER: Mor Synnøve Fluge etterlyser svar fra kommunen.
ODD E. NERBØ