Byrådet har satt av 415 millioner kroner til å rehabilitere 81 av Bergens 89 skoler — først og fremst fasader og tak. På 46 skoler er arbeidet allerede ferdig.

Budsjettet har imidlertid sprukket. Kostnadsoverslaget er kommet opp i 471 millioner kroner, heter det i et fagnotat fra Bergen Kommunale Bygg (BKB).

Av uforutsette utgifter nevner BKB blant annet en lekkasje fra taket på Skjold skole. På forhånd ble det kalkulert med at taket ikke trengte rehabilitering. Ekstrautgift: 350.000 kroner.

På Gimle skole førte en lekkasje i naturfagsalen til fukt- og soppskader. Ekstrautgift: 1,5 millioner kroner.

Oppussingen av Møhlenpris er langt mer omfattende enn ved de andre skolene, og er alene beregnet å koste 14,2 millioner kroner. Ved å skyve Møhlenpris bakover i køen kunne kommunen nøye seg med å utsette totalt syv skoleprosjekter, mente BKB.

Byrådsavdeling for barnehage og skole vil derimot prioritere Møhlenpris. Dermed blir oppussingen av ni skoler utsatt.

De ni er:

  • Holen skole (tidligere Håstein)
  • Alrekstad
  • Christi Krybbe SFO-bygg
  • Haugland
  • Indre Arna
  • Kalvatræet
  • Olsvikhallen
  • Skinstø
  • Trengereid Er du enig med byrådsavdelingens prioriteringer?