— Til og med katten vår døde av kreft, sier Grethe Larsen.

Begge damene bor på Skotaberg på Stord der 29 mennesker har dødd av kreft de to siste tiårene.

Malene Miljeteig (43) måtte i sommer operere bort høyre lunge og flere lymfekjertler etter at hun fikk en svært sjelden form for lungekreft.

— Legene har spurt meg om jeg har jobbet med asbest, men det vet jeg ikke om, sier Miljeteig, som blant annet har jobbet på helsestasjon og bensinstasjon.

Hun er ennå svak etter operasjonen og går på aktiv sykemelding.

Lever i uvisse

43-åringen bor i barndomshjemmet der moren tapte slaget mot lymfekreft - bare 50 år gammel.

— Jeg kommer ikke på noen årsak til kreften. Far røykte en del hjemme da vi var små. Selv har jeg aldri røykt, sier Miljeteig. Nå har hun for sikkerhets skyld bestilt radonmåler.

Et lite steinkast unna bor Grethe Larsen. Hun fikk først kreft i en føflekk, men nå har legene funnet noe på lungene.

— Nå lever jeg helt i uvisse frem til jeg skal på kontroll mandag. Dette er skummelt, sier Grethe Larsen, som er 64 år.

Foreldrene hennes flyttet til Skotabergsveien tidlig på 50-tallet. Den gang var det få hus der. Hennes mor døde i 1964 av leverkreft. Hun ble 49 år.

Husmødre og verftsarbeidere

Naboer på Skotaberg har mistenkt at eternittholdige vannrør kan være årsak til krefttilfellene.

— Jeg kan ikke riktig tro at det er noe galt med vannet. Hver gang jeg tapper vann fra springen er jeg likevel redd for at det er farlig, sier Larsen.

Tidligere var det eternittplater på veggene og taket på huset til Larsen. De er i dag fjernet.

Ellers jobbet hun på et sykehjem der det ble brukt et desinfiseringsmiddel i pulverform på vaskeriet.

— Vi strødde det utover tøyet for å desinfisere. Ingen brukte hansker. Kort tid etter ble det forbudt, forteller Larsen.

Ut ifra det Bergens Tidende kjenner til, er det flest hjemmeværende husmødre som har dødd av kreft på Skotaberg. Syv av 12 menn jobbet på verftet som i dag eies av Aker Kværner.