— Nyere biler er sikrere, med bedre låser som er vanskeligere å bryte opp. Mange har også alarm, som skremmer biltyvene, sier politioverbetjent Siri Doksæter ved brann -og tyveriavsnittet i Hordaland politidistrikt.

Særlig startsperrene som nyere biler er utstyrt med, gjør at biltyvene har færre gode dager på jobb, ifølge Hordalandspolitiets halvårsrapport.

For det er rett og slett ikke mange biltyver som er kompetente til å starte biler med startsperre.

- Hektet på biltyper

Den typiske biltyven er en kriminell som skal bruke bilen som transportmiddel til og fra tyverihandlinger. En annen gruppe har vært ungdom som har stjålet biler for moro skyld.

— Noen biltyver er også hektet på bestemte biltyper. De sier at når de ser en Ford Escort, for eksempel, så klarer de ikke å bare la den stå. De tar den, kjører litt rundt, og parkerer den, forteller Doksæter.

Fortsatt nedgang

I rapporten går det frem at reduksjonen i bilbrukstyverier har vært på hele 31,7 prosent i forhold til første halvår i fjor. Denne typen tyverier er halvert i forhold til gjennomsnittet de fire siste årene.

Politiet regner med at nedgangen vil fortsette neste år.

Og i området som dekkes av Bergen sentrum politistasjon er tyveriene mer enn halvert første halvår i år. 70 tyverier så langt i år er en pen nedgang i forhold til de 151 som skjedde i samme tidsrom i fjor.

— Gjengangerprosjektet vårt kan også ha bidratt til nedgangen, ved at kriminelle blir fulgt opp når de kommer ut fra soning. Det er tross alt få notoriske kriminelle i byen, påpeker politioverbetjenten.

Også i landet totalt sett synker biltyveriene på statistikken. Nedgangen på landsbasis var på 19,6 prosent, ifølge tall fra Politidirektoratet.

Organisert kriminalitet

Videre har det vært en markant nedgang i grove tyverier fra biler og andre motorvogner. Nedgangen i slike tyverier i første halvår i år var på 2,1 prosent, til tross for at tallene fra i fjor var historisk lave.

Hittil i år har det vært 372 tyverier fra motorvogn, mot 380 på samme tid i 2006 i Hordaland.

Ifølge rapporten skjer det heller ikke ofte at dyre, nye biler som blir stjålet i distriktet for å bli tatt ut av landet. Dette kan imidlertid endre seg, tror politiet.

De mener at nye, dyre biler kan ha vært brukt som betaling i forbindelse med narkotrafikk fra Litauen.

— Og det er ikke bare biler det handler om. Det gjelder både datautstyr og andre ting, sier Doksæter.