Sommeren og høsten 2001 var 45-åringen sammen med en kamerat på raid i flere hus og hytter, hovedsakelig i Sunnhordland. Her stjal de en rekke antikviteter, som senere ble solgt videre.

45-åringen ble også funnet skyldig i å ha stjålet eiendeler fra et hus som han leide, for så å selge dem videre.

Tyveriraidet og den heller tvilsomme salgsvirksomheten ble raskt avslørt. Da mannen ble pågrepet og satt i varetekt, valgte han å legge kortene på bordet. Mannen hjalp også politiet med å komme på sporet av de solgte gjenstandene.

Det fikk han betalt for i retten. Bergen tingrett dømte mannen til ett år og to måneders fengsel, hvorav seks måneder ble gjort betinget.

Straffen er likevel streng ut fra rettspraksis. Retten legger skjerpende vekt på at gjenstander med stor affeksjonsverdi for eierne fort kunne kommet på avveie for alltid.

Dommen omfatter også bruk og besittelse av hasj. 45-åringen er ikke tidligere straffedømt.