Stråling frå mobiltelefon var ikkje årsak til at eit Widerøe-fly kom ut av kurs og kolliderte med Torghatten ved Brønnøysund 6.mai 1988, konkluderer Statens havarikommisjon for transport i ein tilleggsrapport om den vesre flyulukka nokon gong i Nord-Noreg. Alle 36 om bord miste livet i havariet for 25 år sidan.

Flyhavarikommisjonen konkluderte i 1989 med at for tidleg nedstigning før landing førte til ulukka, men kunne ikkje peika på ei konkret årsak til at nedstigninga tok til for raskt. I mai i år fekk Statens havarikommisjon tips frå eit vitne om at ein av passasjerane hadde med seg mobiltelefon om bord i flyet. Det førte til at kommisjonen bestemte seg for ei tilleggsundersøking.

I dag offentleggjer kommisjonen tilleggsrapporten, og konkluderer med at stråling frå mbilitelefon ikkje kan ha påverka flyginga med Dash 7-flyet.

Det viste seg at det var to mobiltelefonar om bord i ulukkesflyet, begge av typen Mobira tilknytt det dåverande mobiltelefonnettet NMT-450. Kommisjonen har ikkje kunna slå fast om telefonane var påslått eller i bruk under flyginga, men har i undersøkinga teke utgangspunkt i ein «worst case»-situasjon der mobiltelefonane var påslått og forårsaka elektromagnetisk forstyrring. Likevel sluttar kommisjonen at dette ikkje kan ha vore ein årsaksfaktor bak havariet.