— En institusjon som tjener grovt med penger på ungdoms mobiltelefonbruk, har også en soleklar plikt til å informere om forsvarlig bruk av mobilen.

Kraftsalven kommer fra professor i atferdsforskning, Erling Roland, under Bergenskonferansen mot vold på Radisson SAS hotell. Roland regnes for å være en av Nordens fremste spesialister på ungdomsmobbing, og arbeider ved Senter for Atferdsforskning ved Høgskolen i Stavanger. Undersøkelser viser nå at mobiltelefonterror blant ungdom har økt den totale mobbefrekvensen med over 40 prosent her i landet, og er blitt ett stort samfunnsproblem. Bevisst terror på SMS, og trakasseringer over telenettet har gjerne like stor effekt som mobbing øye for øye, mener Roland.

- Telenor må ta ansvar

— Telenor og de andre mobiltelefonselskapene må vise ansvarlighet og bruke penger på holdningsskapende tiltak rettet mot ungdom og mobiltelefonbruk.

Professor Erling Roland legger ingenting imellom når han hevder at selskaper som tjener milliarder på ungdoms mobiltelefonbruk, selv har et klart samfunnsansvar og må bruke en del av inntektene til holdningsskapende arbeid.

— Mobilbruk er positiv som kommunikasjon mellom ungdom, men har helt klare svakheter som et effektivt verktøy for mobberen, legger han til.

Mobbing er det største velferdsproblemet i skolen og fritiden i dag. I løpet av 90-årene er problemet doblet her i landet. Mobbing på mobiltelefon har kommet i tillegg. Forskning viser at fenomenet med å fryse ut en i gjengen er mer vanlig blant jenter enn gutter, og hele fem prosent av befolkningen gjør dette systematisk.

Stort omfang

Hver morgen våkner 30.000-40.000 skoleelever og vet hva de går til. Mange blir fysisk syke og helt ute av stand til å motta læring på skolen etter langvarig mobbing. 70-80 prosent av mobbetilfellene foregår i grupper. I gjengen oppleves handlingene mer legale. Mobbeofferet blir fort til en ting for plagerne. Det blir lettere og lettere å akseptere og verre og verre for offeret.

Plagerne utfører ikke sine handlinger fordi de er sinte. De er frustrerte og nedfor, og oppsøker systematisk et mobbeoffer for å oppnå en stimulans.

Roland mener mobbing er stimulerende og den blir mer rendyrket jo eldre mobberne er.

Trenger sterk skoleledelse

En undersøkelse ved Senter for Atferdsforskning, viser at ungdom selv tror det beste middelet for å ta knekken på mobbingen, er en sterk skoleledelse som viser autoritet, bestemthet og vennlighet. Her mener Roland at skoleverket har en viktig jobb å gjøre.

Det eneste som kan knekke plagerne er å ha voksne rundt seg som de har respekt for. Roland tror bestemt at mobbernes drivkraft vanskelig kan stoppes hvis de ikke møter en sterk voksen person som sier nei. Han mener imidlertid at det er avgjørende å være snill med mobberen. Bestemt vennlighet er løsningen, men det vil ta tid.

Telenor har ingen planer

Telenor mobil er kjent med ungdomsmobbing på mobil, men har ingen planer om holdningsskapende tiltak.

— Vi er etter hvert blitt godt kjent med problemet blant ungdom, og er bekymret over utviklingen, men har foreløpig ingen planer om å finansiere holdningsskapende reklamekampanjer, sier informasjonssjef i Telenor Mobil Sigurd Sandvin til BT.

Sandvin innrømmer at de selvsagt ikke liker å bli assosiert med den tiltagende mobbingen på mobiltelefonen blant ungdom, og at de har tenkt på mulige tiltak. Men foreløpig har det ikke kommet noe konkret ut av det. Han ser imidlertid at de har et etisk ansvar overfor samfunnet og tror det må finnes en løsning på sikt.