Ved hjelp av en avansert kjøresimulator har forskere ved University of Utah sammenlignet reaksjonsmønstre hos bilister som er påvirket av alkohol, holder en mobiltelefon opp til øret eller benytter handsfree.

Tre av forsøkspersonene som snakket i mobiltelefon presterte å kjøre på bilen foran seg under forsøket i simulatoren.

Forskerne konkluderer med at bilister som snakket i mobiltelefon, enten håndholdt eller handsfree, tråkker på bremsen 9 prosent senere enn andre bilister.

– Å kjøre mens man snakker i en mobiltelefon er like ille eller kanskje verre enn å kjøre i fylla, sier psykologiprofessor Frank Drews som ledet forsøkene.

De amerikanske forskerne presenterer sine funn i siste utgave av tidsskriftet Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society.