På toppen av Skotaberg kneiser en mobilmast 15-20 meter over bakken. Nå er masten havnet på Stord kommune sin sjekkliste over mulige årsaker til kreft i nabolaget.

Post— og teletilsynet har i høst målt stråling fra mobilmaster ved 13 skoler i Stavanger og Sandnes. Avstanden fra skolene til antennene varierte fra 40 til 700 meter. Det høyeste måleresultatet viste seg å være fire prosent av den tillatte sikkerhetsgrensen som gjelder internasjonalt.

— Målingene var positive og viste lave verdier på skolene, sier Ture Opøien, seksjonsleder ved Post- og teletilsynet.

Han utelukker ikke at tilsynet kan foreta målinger på mobilmasten på Skotaberg.

— Jeg synes man skal kontrollere masten dersom vi får en henvendelse om det. Normalt utsettes vi likevel for mer stråling fra mobiltelefoner enn fra mobilmaster, legger han til.

Ifølge Telenor er mobilsenderen på Skotaberg en GSM sender som leverer signaler til Leirvik og Aker Stord. Den sender med mellom 10-15 Watt.

Varmer opp kroppen

— Det er ikke funnet bevis i forskningen for at radiofrekvente felt kan føre til kreft. Spørsmålet er om radiofrekvente felt kan ha en påvirkning sammen med andre kreftfremkallende faktorer, sier seksjonsleder Merete Hannevik ved Statens strålevern.

— Er det slik at det ikke finnes bevis, eller at det ikke finnes nok bevis?

— Det kan godt være at enkeltstudier viser en sammenheng, men enkeltstudier alene er ikke nok til å si at det er bevist, sier Hannevik.

Daglig ringer bekymrede nordmenn til Statens strålevern for å få informasjon om stråling fra mobilsendere. De klager over søvnløshet, konsentrasjonsvansker og generelt ubehag. Ifølge post- og teletilsynet finnes det 65.000 sendere i Norge.

Den dokumenterte effekten av radiofrekvente felt skyldes oppvarming av vev. Hva som skjer i cellene ved så svake felt at vevet ikke varmes opp, er det store spørsmålet.

— Vi må være ydmyke og innrømme at det er ting vi per i dag ikke vet. Det er ikke mye vi kan gjøre med eksisterende mobilinstallasjoner, men vi kan prøve å påvirke plasseringen av nye sendere, sier Hannevik.

Føre var for barnas del

Statens strålevern anbefaler en varsomhetsholdning tilsvarende den britiske forskningsgruppen bak Stewart-rapporten. I 2000 konkluderte det uavhengig forskerteamet at det så langt ikke var funnet skadelige effekter fra mobilsendere. Prinsippet om å være føre var, særlig i forhold til barn, står likevel sentralt i rapporten.

  • Barn bør ikke oppholde seg mer enn seks timer daglig i nedslagsfeltet for en mobilmast.
  • Mobilmastene bør helle ikke sende med maksimal intensitet i nærheten av skoler og barnehager der barn oppholder seg store deler av dagen.
  • Teleselskaper som planlegger å sette opp master bør få informasjon om hvor mange barn som bor i området.

I Norge i dag er det bare mobiloperatørene som vet hvor senderne er plasserte.

STRÅLEFARE?: Stord kommune skal blant annet granske om denne mobilmasten kan være årsak til de mange krefttilfellene på Skotaberg.