AtForsvaret har stanset all nybygging i et bredt belte rundt marinebasenHaakonsvern, har vakt stor irritasjon i Bergen Vest. Over 3000 mennesker borinnenfor sonen der det er innført restriksjoner på alt fra å bygge ny terrassetil å utvide huset. Rundt 400 av dem møtte frem på folkemøtet i kveld.

— Dere er dårlige naboer slik dere fremstår i dag. Vi krever bedre kommunikasjon,sa Gerd Knudsen, en av naboene til marinebasen, henvendt til Forsvaretsrepresentanter.

- Terror kan skje

Sjeffor Haakonsvern orlogsstasjon, kommandørkaptein Åsmund Andersen, beklaget atinformasjonen hadde vært for dårlig til naboene, men ville ikke vike påprinsippet om at Forsvaret måtte være med å bestemme utviklingen i området. Hanpekte på at store deler av den norske marinen nå blir samlet på Haakonsvern.Det innebærer milliardinvesteringer, men også mer støy, mer aktivitet og atSjøforsvaret trenger større sikkerhetssoner.

— Detvil være naivt å tro at terror ikke kan ramme oss også, selv om sjansen erliten i dag. Derfor ønsker ikke Forsvaret nye boliger tett på marinebasen, saAndersen.

Enav initiativtakerne til møtet, Bernt Sissener i organisasjonen Råderett,påpekte at denne saken handlet om fremtiden for en hel bydel.

Garasjerødelegger samband

Regionsjeffor Forsvarsbygg, oberstløytnant Rune Røen, stod fremst i skuddlinjen. Det erForsvarsbygg som fremmer innsigelser når privatpersoner ønsker å bygge utinnenfor de ulike sikkerhetssonene rundt basen. Miljøverndepartementet har irealiteten gitt Forsvaret vetorett i byggesakene, og den benyttes flittig.

— Viønsker ikke å være strengere enn nødvendig. Derfor vil vi ha en kommundelplan,som kan bli mye mer detaljert enn det en generell sikkerhetssone er, sa Røen.

Hanble møtt med høylytt latter da han fortalte at byggingen av nye garasjer kanødelegge for radiosamband og annet kommunikasjonsutstyr på marinebasen.

Deoppgitte beboerne fikk støtte av byråd for miljø og byutvikling, LisbethIversen (KrF). Hun satte spørsmålstegn ved sikkerhetsvurderingene som er gjort,og beslutningen om å samle nesten hele Sjøforsvaret på Haakonsvern.

Alleegg i én kurv

— Jeghar en mann som har vært i Forsvaret, og har bodd i India og andre steder medsikkerhetsproblemer. Da må jeg få lov til å stille noen folkelige spørsmål.Hvorfor er det slik at byggingen av en terrasse øker eksplosjonsfaren? Og erdet virkelig lurt å legge alle eggene i en kurv? spurte Iversen.

Haakonsvern-sjefAndersen svarte med å sende ballen tilbake til politikerne.

— Deter en politisk beslutning å samle alle eggene i en kurv. De vil drive Forsvaretbilligst mulig, og da er dette måten å gjøre det på. For Forsvaret er det ikkeden beste løsningen, men vi må utføre det politikerne ønsker, sa han.

Førsommeren skal byrådet legge frem et forslag til kommunedelplan for området. Deteneste det var enighet om på møtet i går, var at den blir etterlengtet.

— Meden kommunedelplan kan vi lage ulike grader av begrensninger for ulike områder.Inntil det, er situasjonen frosset, sa Røen.

Hanavviste kritikken om at Forsvarsbygg ikke hadde informert om begrensningene førde ble innført, og visste til et informasjonsmøte i fjor.

— Menhvorfor kan dere ikke sende et brev til meg, som har bodd her siden 1973 som enfredelig nabo? spurte Roald Larsen.

Akkuratdet fikk han ikke svar på.