OLAV GARVIK

Det er mest spenning knyttet til annenplassen på Venstres stortingsliste i Hordaland, for de færreste regner med at Sponheim blir vippet av pinnen som partiets førstekandidat når utsendingene fra lokallagene møtes på Scandic Hotell fredag ettermiddag.

Vihovde, derimot, kan på ingen måte føle seg trygg på å beholde plassen bak partilederen fra Ulvik. I nominasjonskomiteen er det dissens. Et flertall på fem vil renominere Vihovde, som har møtt fast på Stortinget mens Sponheim har vært statsråd både i Bondeviks første og andre regjering. Mindretallet på tre ønsker heller å satse på Kari Østervold Toft fra Sund. Hun er i dag leder i Hordaland Venstre.

Mobiliserer

Det har pågått en betydelig mobilisering foran nominasjonsmøtet, både når det gjelder første— og annenplass. Vihovde og Østervold Toft har begge tallrike støttespillere, så det er uvisst hvem som trekker det lengste strået ved avstemningen.

Også om førsteplassen var det reell dissens i nominasjonskomiteen. Et mindretall på tre foretrakk øygardsmannen og ringreven Kjell Alvheim fremfor statsråden, men de har ikke opprettholdt noen formell dissens. Likevel kan det komme benkeforslag på motkandidat under selve nominasjonsmøtet.

Misnøye i Bergen

Det er særlig deler av Bergen Venstre som er misfornøyd med Lars Sponheim, men også lokallaget i Odda og Hordaland Unge Venstre har ønsket å skifte ham ut.

Kjell Alvheim ble i høst foreslått av Bergen Venstre, og sa seg villig til å ta kampen opp mot Sponheim som første gang ble innvalgt på Stortinget i 1993. Alvheim (60), som er tretten år eldre enn Sponheim (47), har innehatt de fleste verv som venstrepolitiker og folkevalgt. Han var også statssekretær i den første Bondevik-regjeringen. Han driver i dag rådgivningsfirma.

Mange kilevinker

Sponheim har fått mange kilevinker fra deler av Hordaland Venstre i årenes løp, sist under fylkesårsmøtet i februar i år, da flere talere i krasse ordelag uttrykte misnøye med hans opptreden.

En av dem var hans tidligere så nære støttespiller Harald Hove fra Bergen. Hove, som leder partiets fylkestingsgruppe, sa fra at han følte seg personlig krenket av Sponheim.

Men statsråden har alltid greid å ri stormen av, både fordi kritikerne til syvende og sist har rygget tilbake for å kaste partilederen - men også fordi de ikke har greid å skaffe en sterk og markant nok motkandidat.