Nesten en tredjedel av Gaia Trafikk er eid av hele 947 aksjonærer som eier små poster.

Nå oppfordrer Ordfører Terje Søviknes de som er imot fusjonen og ikke har mulighet til å møte, til å gi Os kommune fullmakt til å stemme ved generalforsamlingen. I alt en tredjedel av stemmene kan gi full stopp for fusjonen. Slik håper han å kunne snu en fusjon til salg.

Men enkelt blir det ikke.

Dersom Søviknes skal kunne greie å stoppe en fusjon mellom Gaia og HSD, må han få alle som ikke møtte for å stemme på den forrige generalforsamlingen i Gaia til å stemme mot fusjon, og i tillegg snu noen av de aksjonærene som stemte mot en utsettelse av fusjonen på generalforsamlingen den 29. juni.

Har fått fullmakter

— Om det finnes aksjonærer som er imot fusjonen, så må de gjerne gi stemmefullmakt til meg, sier Søviknes. Han har vært imot fusjonen fra starten av, og vil at verdiene i selskapet skal bli realisert i form av salg fremfor å gå inn i en fusjon.

— Vi har ikke skiftet standpunkt, det er i alle fall klart, og jeg vil oppfordre folk som ikke kan møte og som er enig i vårt syn til å gi oss sine fullmakter, sier Søviknes

Han har allerede fått flere tusen fullmakter.

Kan komme flere

Terje Søviknes understreker at det fortsatt kan komme flere fullmakter før den nye generalforsamlingen den 17.juli.

Fullmakten gir aksjonærene muligheten til å overføre stemmeretten sin til en annen aksjonær de mener kan ivareta interessene sine. Ved forrige generalforsamling var det hele 20 prosent som ikke møtte opp.

— Ikke alle disse støtter fusjonen, sier Søviknes

Til sammen er det 4,66 millioner aksjer i Gaia Trafikk, og hver aksje teller én stemme. Ved forrige generalforsamling var det hele 20 prosent av disse stemmene som ikke var til stede. Dersom Søviknes får alle de stemmene som ikke var til stede til å stemme mot fusjon, og i tillegg de stemmene som stemte for en utsettelse ved forrige generalforsamling til å stemme mot, oppnår han en andel på i over kant av 32 prosent av generalforsamlingen. Han trenger imidlertid en tredjedel på sin side. For å lykkes må altså Søviknes & co. snu noen av de stemmene som stemte imot utsettelse forrige generalforsamling 29. juni. Det kan bli en vanskelig oppgave.

— Det er en teoretisk mulighet, sier Terje Søviknes.

LOVER KAMP: Ordfører i Os, Terje Søviknes, oppfordrer småaksjonærene til å gi ham stemmefullmakt under Gaias generalforsamling.