– Vi gjør dette for å vekke bergensere, få folk til å åpne øynene for økningen med bompenger. Nå har vi kjent på rushtidsavgiften i vel et år, og det er ikke mer avgifter å klemme ut av oss, sier Willy Padøy.

Aksjonskomiteen for transportbransjen i Bergen er samlet hos Padøy Transport. De er frustrerte og begeret er fullt.

– Transport er limet i samfunnet. Setter vi håndbrekket på, så står alt i samfunnet, sier Willy Padøy, som leder aksjonskomiteen.

Aksjonistene mener bompengepolitikken tar livet av varetransport og næringsliv, og at det er helt feil at bompenger skal finansiere Bybanen.

Du må tidlig på jobb

Kommende onsdag, fra morgenen klokken 7 til 10, vil yrkessjåfører i Bergen gjennomføre en ny kjør-sakte-aksjon. Den forrige skjedde i desember i fjor, og skapte sterke reaksjoner.

Trafikken sto i stampe. Folk kom for seint på jobb.

– Enten må du komme deg på jobb fryktelig tidlig eller bli med oss, sier aksjonskomiteen om det som skal skje på onsdag.

Samtidig vil håndverkere ta kollektivtransport og dra med seg det de trenger av verktøy, utstyr og materiale på buss og bane, for å vise hvilke tilstander de mener det kan bli.

– De vil jo ikke ha biler i byen lenger, og det var jo sånn vi gjorde det i gamle dager, sier Kjell Hæggernæs, daglig leder av Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug.

Slik vil transportbransjen og håndverkere vise sin misnøye med de styrende politikerne i Bergen.

AKSJON: Slik så det ut sist byens lastebilsjåfører protesterte mot bompengene.
Ørjan Deisz

«Gisler i egne hjem»

De er luta lei rushtidsavgiften «som slår sosialt feil ut», men det stopper ikke der. Bergen kommune planlegger å øke de årlige bompengeinntektene fra dagens 700 millioner kroner til 1,3 milliarder kroner. For å få det til skal det settes opp en rekke nye bompengestasjoner ute i bydelene.

De økte inntektene skal blant annet finansiere videre bybaneutbygging til Fyllingsdalen og Åsane.

– Dråpen er de planlagte bomstasjonene mot omegnskommuner. Askøypakken er her, så kommer Nordhordland, Sotra og Os. Det er nok nå. Folk blir gisler i egne hjem, påpeker aksjonskomiteen.

De frykter også gjelden fra første byggetrinn for Bybanen på 5,3 milliardær.

– Det er en ryggsekk med gjeld vi må ta med oss, sier Willy Padøy.

– Løsningene med bompengeprosjekter og Bybanen vil ikke være bærekraftig. Vi har et næringsfiendtlig byråd i Bergen, som gjør oss til ufrivillige deltakere på et sosialt eksperiment, sier Dag Aldal, som leder ClampOn, en oljeservice- og teknologibedrift som har holdt til på Laksevåg siden starten i 1994.

– Men vi hadde aldri etablert oss der i dag, sier Aldal og påpeker at de ansatte i deres bedrift har store utgifter med å komme seg til og fra jobb.

Flere rundt bordet nikker og kjenner seg igjen.

– Mitt firma måtte ut med 1,1 millioner kroner i bompenger i fjor. Det er grenser for hvor mye vi kan tåle, sier Ørjan Orre, som driver container- og kranbiltransport.

NOK BOMPENGER: Fra venstre: Ørjan Orra, Dag Aldal, Svein Hoff, Kjell Hæggernæs og Willy Padøy. Aksjonskomiteen for transportbransjen varsler at de vil markere seg kraftig i bybildet kommende onsdag.
Rune Sævig

Vurderer å rømme byen

Kjell Hæggernæs sier Bergens Kobber- og Blikkenslagerlaug, som har vært i Bergen i 400 år, vurderer å flytte ut av byen.

– Vi er avhengig av å kunne bruke bil. Bilen er ofte verkstedet, lager, spiseplass. Men i byen forsvinner parkeringsplasser og vi omringes av bompengestasjoner, mener Hæggernæs.

Aksjonskomiteen minner om at flere har kjempet i nedgangstider og at de opplever omsetningssvikt.

– Økning av bompengeavgifter er ikke den medisinen vi trenger nå med tusenvis av tapte arbeidsplasser i oljerelatert virksomhet. Skal næringsliv og befolkning betale langt over en milliard årlig – i 20 år? Nå har vi betalt bompenger i 32 år allerede. Vi tåler ikke mer avgifter, sier Willy Padøy.

Aksjonskomiteen mener også at bompengene går til «alt annet enn vei.»

– Vi fikk stor støtte

Aksjonen er bare dager unna.

– Men hvis noe skjer, en ulykke eller brann, blir aksjonen oppløst umiddelbart, sier Willy Padøy.

Nok er nok-klistremerker er masseprodusert. For aksjonskomiteen er dette den gode sak, og de føler de har støtte blant vanlige bilister, næringsliv og beboere i omegnskommunene som vil måtte krysse flere bompengestasjoner til og fra jobb, stevner eller familiebesøk.

Sist gang de aksjonerte midt i desember i fjor og satte trafikken i byen i stampe, skapte det reaksjoner. Men aksjonistene hevder de fikk stor støtte.

– Vi fikk takke-e-poster fra mange. Alt fra kunder til privatbilister, sier Padøy.

Aksjonskomiteen tror de får enda mer støtte denne gangen.

– Vi har kommunisert aksjonen godt ut og er koordinert. Vi kjører alt samme dag, sier Willy Padøy og viser til at Folkeaksjonen mot flere bompenger i Bergen også mobiliserer, utenfor Bergen rådhus om kvelden.

FORSTÅR IKKE PROTESTEN: Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) mener hun har innført en snill bompengepakke.
Leif Gullstein

– Snill bompengepakke

Byutviklingsbyråd Anna Elis Tryti (Ap) sier hun er overrasket over aksjonen.

– Jeg merker meg at det ikke er organisasjonene som aksjonerer, men enkeltpersoner. Sist de aksjonerte så var de tydelige på at hadde de visst det de fikk vite i møte med meg etterpå, så ville de antakelig ikke aksjonert. Da synes jeg det er rart at de velger å aksjonere igjen i stedet for å fortsette den åpne dialogen.

– Hva oppnår de med en åpen dialog?

– De har oppnådd en snill bompengepakke i forhold til næringstrafikken. Det er fordi jeg har hørt på dem og ønsker å ta hensyn til deres behov.

– Hva gjør denne bompengepakken snill?

– Lastebiler med de rene Euro IV-motorene får lavere takster enn i dag. Normaltaksten for eldre lastebiler er halvparten av nivået i Oslo. Bompengebelastningen i Bergen er samlet sett lavere enn både i Stavanger og Oslo. Stavanger skal ta inn 1,7 milliarder kroner årlig i sin bompengepakke. Oslo 4,1 milliarder, mens vi skal ta inn 1,3 milliarder kroner.

– Uansett hvor snill den nye pakken er, så vil dere årlig ta inn 600 millioner kroner mer enn i dag?

– Vi må ta inn dette beløpet for å finansiere infrastrukturtiltak for vei, bybane, sykkel og gange. Hvis Bergen fortsatt vil utvikle en effektiv og miljøriktig transportpolitikk, så er dette den måten en kan gjøre det på med dagens statlige rammer, sier Tryti.