— Vi har hatt høynet beredskap etter værvarselet som komsøndag. Det var stor sannsynlighet for at vi måtte ut, sier distriktssjef Anne-MargreteBollmann i Sivilforsvaret i Hordaland.

— Med det omfanget vi nå ser, er det naturlig at Sivilforsvaretblir bedt om bistand. I hovedsak er det snakk om å rydde opp gjenstander ognedfall, for eksempel strømledninger som ligger nede.

Helikopter-befaring

Sivilforsvaret fikk anmodning om ryddehjelp fra Fylkesmanneni 13-tiden andre juledag. Cirka 100 mannskaper fra Sivilforsvaret er nå mobilisertog klar til innsats. Innsatsen skal settes inn i kommunene Samnanger, Osterøyog Lindås.

Styrkene hadde tidlig mandag ettermiddag ikke fått pekt uthvilke konkrete områder de skal til.

— Kontaktpersoner i kommunene er, og har vært, ute påbefaringer, blant annet i helikopter. Vi bistår kommunene eller kraftselskapenesom har ansvaret for oppryddingen, sier Bollmann.

Ifølge fylkesberedskapssjef Arve Meidell i Hordaland er detkraftforsyningen som er hovedutfordringen.

— Det er BKK som har bedt om bistand. Sist jeg snakket meddem, var det cirka 5000 som fortsatt er uten strøm i fylket, sier Meidell.

— Når Sivilforsvaret nå kobles inn, er det for å hjelpe medå finne feil og rydde linjer, slik at strømmen kan komme fortere tilbake. Deter mye snakk om å fjerne trær som har veltet over linjene, sier fylkesberedskapssjefen.

- Må regne med innimellom

Meidell sier det ikke er rapportert om store ødeleggelser i Hordaland.

— Det opplyser både politiet og kommunene.

- Hva tenker du om at så mange mister strømmen?

— Med det uværet som har vært, så er dette sånn man må regnemed innimellom. Men jeg håper de fleste får strømmen tilbake i løpet av dagen.Noen må kanskje vente til i morgen, sier Meidell.

- Er ledningsnettet godt nok når vi får denne typen uvær?

— Du kan alltid risikere at uvær lager krøll. Det er alltidmer vi kunne ha gjort, men til syvende og sist er det en kost-nytte-analyse.