— Vi har etablert et mottakssenter på Rainbow Hotel Bergen Airport hvor vi håndterer situasjonen sammen med politiet. Vi gjør en fortløpende vurdering av hvor mange flere som skal mobiliseres, forteller informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune til bt.no i natt.

De evakuerte fra Hatlestad terrasse ble mellom klokken tre og fire i natt brakt til hotellet der Bergen kommune nå mobiliserer et bydelsteam, som har spesialisert seg på å håndtere mennesker som har vært rammet av denne typen hendelser. Kommunaldirektør Anne Marit Presterud er leder for beredskapsvakten.

Rastad hadde ved 05.30-tiden i dag tidlig ikke fullstendig oversikt over hvilket personell som var til stede på hotellet.

— Vi har kommet opp hit for å få en førstehåndsinformasjon om situasjonen før vi eventuelt returnerer til Rådhuset for å opprette en krisestab, sier Rastad.