— Tastingen tar litt oppmerksomheten fra gudstjenesten. Men det er veldig praktisk å sende sms hvis vi har glemt penger, sier Arthur Pilskog (60), som flere ganger har gitt kollekt via mobiltelefonen.

Det er søndag ettermiddag i Olsvik kirke. Presten har gjort seg ferdig med prekenen, og det klirrer i mynt når kollektbøssen sendes langs radene.

Det siste halvåret har ikke kirke­gjengerne behøvd å bekymre seg over manglende kontanter når de er i kirken. Når orgelbruset stilner, ønsker presten menig­heten velkommen og oppgir nummeret til givertjenesten. Noen tastetrykk, og dagens offer er på vei til Nådehjemmet for enslige mødre i Bangkok.

Døgnet rundt

— Vi vurderte å få installert kortterminal i kirken, men fant ut at det allerede er gårsdagens teknologi. I stedet kan kirkegjengerne våre gi offer på mobil, sier Lars Kristian Stendahl Gjervik, leder i Olsvik menighetsråd.

— Og har du ikke anledning til å møte frem på gudstjenesten, kan du gi kollekt likevel, sier Gjervik. Han forteller at «offerlinjen» er åpen i formiddagstimene frem til klokken 14 de søndagene det er gudstjeneste i kirken. Men mobilen kan også benyttes til andre kirkeinnsamlinger, og er åpen hele døgnet.

En vanlig søndag ligger det 3000-4000 kroner i ­bøssen. I tillegg kommer det ca. 1000 sms-kroner.

— De faste kirkegjengerne foretrekker nok å ta med seg kontanter til kollekten. Men ved spesielle anledninger som ved dåp, konfirmasjon og på jul­aften, er det mange som har gitt via mobiltelefonen, sier Gjervik.

Vil ha med informasjon

Langs kirkebenkene kunne flere tenkt seg mer informasjon om kollektinnsamlingen. Om de kan ofre hvor mye de vil, og om et offer senere i uken vil gå til det samme formålet.

— Vi har enkelte hjertesaker, og da vil vi gjerne gi litt ekstra. Nådehjemmet er en slik hjertesak, som rører spesielt oss foreldre og besteforeldre, sier Sverre Johannessen (68).

Foreløpig er det kun i menighetene Olsvik og Grefsen at man kan gi elektroniske pengegaver. I Olsvik er de sikre på at elektroniske innsamlinger vil erstatte tradisjonelle offerbøsser.

— Om det blir offer via sms, eller om det vil komme nye «verktøy» som vil erstatte mobilen, vil bare fremtiden vise, sier Gjervik.

Ga 21 kroner i snitt

Gunnar Kolaas, sokneprest i Olsvik menighet, berømmer menighetsrådets initiativ.

— Når kirken nå skal bli herre i eget hus, må vi også regne med at vi i større grad selv må sørge for nok midler til virksomheten kirken driver, sier han.

I dag lønner staten prestene og gir tilskudd til trosopp­læring, mens kommunene sørger for drift og administrasjon av kirkebygg og kirkedrift.

— Utfordringen er å få flere til å gi, og å øke medlemmenes bevissthet om at de selv må bidra for at kirken skal være der for dem når de har behov for å søke til kirken og benytte seg av de tjenestene kirken gir, sier soknepresten.

20-kronersmynten dominerer i lokale bøsser. De som deltok ved søndagsgudstjenesten i fjor ga i snitt 21 kroner hver.

PÅ GAMLEMÅTEN: - Det er praktisk å sende sms hvis vi har glemt penger, sier Arthur Pilskog (60), som her gir på gamlemåten. Delvis skjult bak ham sitter konen Liv Berit (60).
ODD MEHUS