— Smarttelefoner med GPS kan helt klart være en redning, sier Trond Andersen, formann i Bergens Motorbåtforening.

Hvert år omkommer i gjennomsnitt 33 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Dette tallet har vært stabilt siden midten av 90-tallet.

Kart og meldingstjeneste

En arbeidsgruppe i regi av Sjøfartsdirektoratet laget i april en rapport om sikkerheten til sjøs. En av konklusjonene var at lovgivning alene trolig ikke vil ha noen stor effekt for sikkerheten ved bruk av fritidsbåt.

Kystverket har sett på rapporten, og kommet med sitt syn.

Mobiltelefoner kan bidra til å gjøre sikkerheten bedre

Trond Andersen, formann i Bergens Motorbåtforening

Ett av forslagene er blant annet å utvikle en mobilapp som skal gjøre det tryggere for førere av fritidsbåter på sjøen. Denne skal være gratis og lett tilgjengelig.

Tanken er at appen skal ha et sjøkart som grunnkart, og vise båtens posisjon på kartet.

Kystverket mener også fritidsbåtførere må kunne abonnere på en meldingstjeneste som varsler når man kjører inn og ut av områder med fartsbegrensning.

- Erstatter ikke kart

— Mobiltelefoner er ikke det viktigste redskapet på en båt, men det er klart at det kan bidra til å gjøre sikkerheten bedre, sier Andersen.

Generalsekretær Reidar Kjelsrud i Kongelig Norsk Båtforbund satt i arbeidsgruppen til Sjøfartsdirektoratet. Han hilser forslaget velkommen.

— Som et tillegg til sjøkart er det helt klart at nyttig hjelpemiddel, men sjøkart må fremdeles være fasiten på sjøen, sier han.

Dårlig merking

Kjelsrud mener en app kan være spesielt nyttig når det gjelder å gi beskjed om fartsgrenser og andre farvannsopplysninger.

— Fartsbegrensninger er generelt dårlig merket i dag. Et slikt hjelpemiddel vil kunne hjelpe båtførere som befinner seg i fremmede områder.

Sjøfartsdirektoratets rapport hadde selv flere egne forslag til hvordan sikkerheten til kunne bli bedre blant fritidsbåter. Blant annet foreslo arbeidsgruppen holdningsskapende arbeid og skjerping av promillegrensen.

Avdelingsdirektør Vigdis T. Bye ved Kystverkets hovedkontor sier at forslaget bare er en idé foreløpig, og at det må arbeides videre med hva tjenesten skal inneholde.

— Forslaget er basert på hva vi tror folk i dag ønsker. Dette er informasjon som i dag kan være til dels vanskelig å finne selv, sier Bye.

Har dette noe for seg? Diskuter under: