Det kommer frem i en fersk studie som har sett på norske ungdommers spillevaner over tid.

— Blant gutter som utvikler problemer med dataspill, er det flere som har opplevd mobbing på skolen enn blant gutter som ikke utvikler problemspilling, sier forsker Geir Scott Brunborg i Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Han har ledet prosjektet.

— Det kan tenkes at gutter som blir mobbet på skolen begynner å spille fordi de opplever mestring. I spillene får de en status de kanskje ikke har på skolen, og da vil de foretrekke å spille fremfor å være sammen med andre ungdommer ute, sier Brunborg.

Det var så få jenter som hadde problemer med dataspilling at forskerne ikke kan si noe om dem.

- Ikke spillet som er problemet

NOVA utførte i 2010 en undersøkelse om norske ungdommers spillvaner. To år senere ble de samme ungdommene spurt på ny. Dette er grunnlaget for rapporten, som NOVA har laget for Lotteritilsynet.

Funnene viser at det ikke bare er egenskaper med selve spillet som fører til problemspilling.

— Noen tror at dataspillproblemer bare skyldes spillet i seg selv, fordi det er så avhengighetsskapende. Ifølge våre funn er det noe annet i tillegg hos dem som får problemer med spilling. En av de faktorene er mobbing, en annen er depresjoner, sier Brunborg.Brunborg understreker at de fleste ungdommer kan bruke mye tid på å spille, uten at dette nødvendigvis er noe problem i seg selv.

— Syv prosent oppgir at de får problemer på grunn av spillingen. Disse sliter med å kontrollere egen spilling og spiller selv om det går utover skolegang, venner og familie.

God nyhet

Forskningsrapporten gir heldigvis også grunn til optimisme. Den viser nemlig at problemfylt dataspilling for de fleste ikke er et varig problem.

— For to tredjedeler av dem som hadde problemer i 2010, hadde problemene gått over to år senere. Det virker som om mange kommer seg ut av problemene, sier Brunborg.

Det er altså langt på vei «nye» ungdommer som kommer til, mens det er få som blir værende, ifølge studien.

Distraksjon

Psykologspesialist og forsker Eli Torild Hellandsjø Bu ved Bergensklinikkene er i gang med et behandlingsprosjekt av dataspillavhengige.

— For noen blir dataspillingen en distraksjon fra negative følelser. Hvis de kjenner at livet er trist og leit så kan dataspillet bli en måte å komme ut av denne negative følelsen på, sier hun.Hun understreker at årsakene til de negative følelsene kan være mange, og at mobbing ikke inngår i deres forskningsprosjekt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Borgestadklinikken, Bergensklinikkene og Universitetet i Bergen.