— Det er et svik at voksne ikke griper inn mot mobbing i skolen. For meg har årene på skolen vært en lidelse og svært tøff lærdom. Jeg var bitter, men er det ikke lenger. Kan det at jeg står frem hindre at noen mobbes, er det et viktig bidrag, sier tenåringen Anne-Lise Vang til Bergens Tidende. Sterk åpning Den nordiske konferansen om mobbing, som ble innledet i Bergen i går, fikk en uvanlig sterk åpning takket være troverdige ord fra to mobbeofre, Anne-Lise Vang og Therese M. Myrtvedt Husein. De vil ikke godta at mobbing ties i hjel. Den må opp i dagen og frem i lyset.- Jeg var et barn. Det er de voksne som må gripe inn. Selv ble jeg ikke trodd i starten.- Skolepsykologen oppfordret meg til å tåle.Mobbingen var mest psykisk. Jeg fikk høre at jeg var dum. Ordene hang seg fast inne i meg. Det å bli sviktet av lærere, skoleledelse og venner var verst, sa Therese M. Myrtvedt Husein, et av de få ofre for mobbing her i landet som har vunnet en rettssak mot skolen sin, Foldnes skole på Sotra. Mange lider 55.000 barn, nær ti prosent av alle barn i grunnskolen, mobbes årlig her i landet.Forholdene er mer alvorlige i Danmark, der hvert fjerde barn opplever mobbing. Sverige har kommet lengst i tiltak mot mobbing. Der plages mellom fem og sju prosent.- Skolene har tatt mobbing på alvor og fortsetter med det, sier Gun Krantz, Anna Larsdotter Arvedsson og Astrid Rudklint fra Sverige. De er glade for at konferansen i Bergen gir dem anledning til å samle mer kunnskap, og gir arrangørene honnør.- Å se barn mishandles og føle seg alene om å kjempe, er en stor sorg. I de nordiske land må vi lære av hverandre og utvikle felles strategi, sier Mette Garnæs fra Danmark, talskvinne for den nystartede nordiske foreningen mot mobbing.Det har vakt oppsikt at Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ikke er til stede i Bergen med en representant. Derimot legges det merke til at stortingsrepresentant Ursula Evje fra Frp deltar. Trivsel viktigst - Problemet mobbing er så vesentlig. Vi må erkjenne det og ikke lenger tie. Å skape trivsel og et godt miljø på skolen er viktigere enn gode skolebygg, sier Ursula Evje.Mobbingen har imidlertid gjort Anne-Lise Vang til et sterkere menneske.- Jeg er ikke lenger blant de svake som ikke våger å si nei. I dag er jeg stolt over meg selv, sier hun.

MOBBET: – Mobbingen har gjort meg til et sterkere menneske. I dag er jeg stolt over meg selv, sier Anne-Lise Vang. Hun står ved et maleri av Johan Haugen fra Sverige, som stiller ut under konferansen på Grand Hotel Terminus.
FOTO: ROAR CHRISTIANSEN