TOR OLAV MØRSETH

Er det et badekar? Er det et sjømonster? Nei. Det er bare fiskebåten til Oddvar Nilsen Husa på makrellfiske.

Båten «Olavson» er ikke som alle andre båter. Til det er den noen centimeter for lang.

30, for å være nøyaktig, for å brukes til makrellfiske. Og til hvalfangst trengs baugen for å få plass til kanonen.

Resultat: Baugen må monteres av og på hver gang fangsten skifter.

Blir mobbet

— Da vi bygde båten, trodde vi at vi skulle få den godkjent. Men det skjedde ikke, sier Oddvar Nilsen Husa, som er skipper på båten.

Han håpet baugen skulle bli godkjent som en såkalt fenderbaug. Da må materialet være av en annen type.

I mellomtiden må skipskontrollen komme på besøk tre ganger i året for å måle lengden på båten.

— Vi jobber med saken for å prøve å ordne dette. Vi håper fornuften seirer til slutt.

I mellomtiden setter Nilsen Husa sin lit til statsminister Kjell Magne Bondevik.

— Vi har bare et argument igjen, og det er mobbeargumentet. Bondevik sa at ingen skulle bli mobbet i dette riket. Fiskere og andre som ser oss har det moro, sier han.

Håper på forlengning

For å få av baugen, bruker mannskapet 14 timer. Dobbelt så langt tid går med på å få den på plass igjen.

— Vi skal klare å leve med dette. Men andre har fått lov til å forlenge båtene sine. Så vi håper det skal gå i orden for oss også.

For tiden er Nilsen Husa på makrellfiske utenfor Ålesund. Og dermed i en båt uten baug.

Slik kan det komme til å bli. Seniorrådgiver Elisabeth Bakke i Fiskeridirektoratet sier at båten bare kan være lengre dersom det kan begrunnes sikkerhetsmessig.

Og da spørs det om Bondeviks mobbeargument holder.

UTEN BAUG: Under makrellfisket må Oddvar Nilsen Husa demontere baugen på «Olavson», fordi båten er for lang til dette fisket.<p/>FOTO: ERLEND SPURKELAND
MED BAUG: «Olavson» i normal utgave - med baug og klar for hvalfangst og sildefiske.<p/>FOTO: ERLEND SPURKELAND