Foreldreforeningen Ups and Downs reagerte med avsky og politianmeldte folkene bak nettsiden for et drøyt år siden. Siden ble fjernet på dagen, men er nå tilbake igjen.

Poengliste

På internettsiden ratemydowns vises bilder av downsbarn og andre utviklingshemmede i ulike situasjoner. Publikum oppfordres til å gi poenger alt etter hva de synes om hver enkelt person. Poengene blir ordnet i en rankingliste. Hovedpersonene fra filmen «Kabal i hjerter» var blant dem som ble uthengt på nettsiden.

Oppgitt

Nina Skauge i foreningen Ups and Downs sier at hun er oppgitt over måten anmeldelsen fra foreldrene er blitt behandlet på av politiet i dette tilfellet.

Foreningen leverte inn en politianmeldelse for over ett år siden.

— Det virker ikke som politiet overhodet har gjort noe med saken, vi fikk ingen tilbakemeldinger om fremdriften i etterforskningen, og vi fikk heller ingen beskjed om at saken var henlagt i all stillhet.

— Dette står i sterk kontrast til uttalelser fra blant annet justisminister Knut Storberget om at saker av denne karakter skulle prioriteres og slås ned på, sier Nina Skauge.

Les også: Motbydelig, mente Datatilsynet

- Fritt frem for hets

— Nå er vi rådville og vet ikke helt hva vi skal foreta oss for å få stoppet dette uvesenet. Hvis politiet ikke gjør noe og det ikke finnes noe verktøy som kan stoppe slik virksomhet, er vi jo i virkeligheten totalt hjelpeløse. Da er det fritt frem for sjikane og trakassering fra hvem som helst mot hvem som helst, sier Skauge.

Det var ikke mulig å få kommentar fra noen i politiet til denne saken i går.

JAN M. LILLEBØ