• Nå må du gå i deg selv og finne ut hvorfor du blir mobbet, var beskjeden den 11 år gamle jenten fikk av rektor da de diskuterte problemene som hadde oppstått.

MARGARET STAKKESTAD

Jentens far, Svein Ove Rudshaug, er rasende over behandlingen den nå 13 år gamle datteren fikk på Vadmyra skole.

— Etter denne beskjeden fra rektor kom hun hjem gråtende, forteller faren. Han mener dette tyder på en rektor som ikke har tenkt igjennom hva han sier.

Rektor på Vadmyra skole, Yngre Jørgensen, vil kun uttale seg på generelt grunnlag i forhold til utsagnet om å gå i seg selv.

— Jeg kan ikke huske alt hva jeg har sagt til de ulike elevene. Men i konfliktsaker arbeider vi med å bevisstgjøre elevene i forhold til sin egen rolle, sier Jørgensen.

Flere i samme situasjon

Etter at Bergens Tidende søndag skrev om 17 år gamle Anette Danielsen som levde fem år i mobbehelvete på Vadmyra skole, er det flere foreldre som har tatt kontakt med avisen. I likhet med Anette måtte også Svein Ove Rudshaugs datter skifte skole etter at Vadmyra ikke klarte å håndtere situasjonen som oppstod.

Rudshaug er klar over at en sak har to sider, og sier at i noen av tilfellene kunne datteren være med på leken.

— Men når de samme personene gjentatte ganger gjør og sier ubehagelige ting, da går det over i mobbing, sier han.

Rudshaug hadde kontakt med klassestyrer til datteren. Foreldrene fikk med brev hjem der læreren fortalte at datteren ble plaget i klassen, men at dette var problemer de ikke klarte å løse.

— Vi tok kontakt med foreldrene til dem som mobbet, og for en liten stund ble det bedre. Men tingene tok seg raskt opp igjen, forteller Rudshaug.

Han mener at når ting skjer på skolen så er det skolens ansvar å ordne opp.

— Det klarte de ikke i min datters tilfelle, fortsetter han.

Den eneste løsningen var å bytte skole for 11-åringen. Det er nå halvannet år siden, og i dag fungerer hun bra på sin nye skole.

Rektoren uroer seg ikke

Rektor Yngre Jørgensen vil påpeke at mobbing ofte er mer komplisert enn to enkle aktører.

— I det ene øyeblikket kan en elev være offer, i det neste kan han være mobber, sier rektoren.

Undersøkelser som er gjort om mobbing på Vadmyra viser at skolen kommer middels ut.

— Resultatene her gjør at vi ikke har grunn til å uroe oss spesielt over situasjonen, sier Jørgensen.