JAN I. ELIASSEN

HANS K. MJELVA

EINAR H. SPANG

Kjøperne Carl Fredrik Seim og Anne Aarøe Uppstrøm har ifølge M&K-ledelsen ikke innfridd sine forpliktelser, og har misligholdt avtalen. Det hjalp ikke at kjøperne fikk en måneds utsettelse med betalingen.

— Vi kunne ikke la dette gå videre av hensyn til Mjellem & Karlsen-gruppens videre drift og for å verne arbeidsplassene, sier styreformann Stein Pettersen i M&K Gruppen til Bergens Tidende.

— Jeg vil bidra med alt jeg kan og går selvsagt ikke gå fra borde i denne situasjonen. Her gjelder det å sikre en rekke bedrifter i M&K Gruppen og over 600 hundre arbeidsplasser, sier verftseier Helge Stokke til Bergens Tidende.

Forbauset

— Jeg ble veldig forbauset da kjøperne ikke klarte å gjøre opp for seg. De hadde jo kort tid i forveien signalisert at kjøpet skulle gjennomføres, og jeg hadde ingen grunn til å tro noe annet, sier administrerende direktør Paal Martens ved verftet til Bergens Tidende.

Stokke skal nå sette i gang vurderinger av hva som må gjøres.

— Alle gruppens divisjoner, verft, elektro og eiendom står fremfor store utviklingsmuligheter, noe som igjen vil kreve management og kapital. Jeg tenker blant annet her på flytting av verftene til Hanøytangen. Kapitalen min er begrenset i forhold til det totale behovet, så vi må rasjonere med den vi har og sette den inn på de nødvendigste stedene. Det blir kort og godt å prioritere de ressurser vi råder over, fastslår Stokke.

Knapt 150 millioner kroner

Etter det BT kjenner til var den opprinnelige prisen Seim og Uppstrøm skulle betale i underkant av 150 millioner kroner, men etter forhandlinger mellom partene ble prisen redusert med et mindre beløp.

Verken Helge Stokke, Stein Pettersen eller Paal Martens ønsker å kommentere kjøpesummens størrelse.

— Dette er en konfidensiell avtale, sier Sten Pettersen.

Det var Pettersen, i egenskap av styreformann i M&K Gruppen, som satte foten ned for kjøperne og sørget for at styret anbefalte Helge Stokke å stanse gjennomføringen av aksjesalget.

Misligholdt to ganger

— Det ville ikke være forsvarlig å kjøre dette videre. Kjøperne fikk flere sjanser til å gjøre opp for seg, men på tross av uttalelser fra Seim om at pengene skulle komme, ble intet innbetalt utover første termin. To ganger er kjøpsavtalene misligholdt, 31. mai ble den opprinnelige avtalen misligholdt mens en tilleggsavtale knyttet til utsettelsen ble misligholdt 30. juni, sier Pettersen.

Det har lenge versert rykter om at Seim og Uppstrøm var i ferd med å trekke seg fra kjøpet fordi det angivelig skulle stå økonomisk dårlig til med Mjellem & Karlsen-bedriftene og at likene falt ut av skapene.

Både Stokke, Pettersen og Martens er ukjente med disse ryktene. De håper nå at opplysninger om de faktiske forholdene skal føre til at ryktene tar slutt.

— Dette skader oss, slår de fast.

Lovende 1. halvår

Mjellem & Karlsen Verft fikk i fjor et minusresultat på cirka tre millioner kroner etter skatt. Det er inkludert avsetninger i en tvistesak som verftet vant, så i realiteten gikk verftet med et mindre beløp i pluss. Etter første halvår blir det er overskudd på mellom fem og ti millioner kroner, opplyser Paal Martens.

Det selskapet Seim og Uppstrøm skulle bruke som formell kjøper av Mjellem & Karlsen Gruppen er Njari Holding AS. Dette selskapets aksjekapital er på vel 1,5 millioner kroner. Balansen viser noe under fem millioner kroner, mens altså kjøpesummen for samtlige aksjer i Mjellem & Karlsen-konsernets eierselskap, HMS Holding AS, ligger på knappe 150 millioner kroner.