De fem gikk til sak da de fikk sparken fra Mjellem & Karlsen. Gulating lagmannsrett kom fredag frem til samme resultat som Bergen byrett gjorde forrige gang saken var i retten.

Oppsigelsene av de fem ansatte er kjent ugyldige, og lagmannsretten har tilkjent dem til sammen 2,6 millioner kroner i erstatning. Det høyeste erstatningsbeløpet er 620 000, det laveste er 400 000 kroner.

De tidligere ansatte er også tilkjent 329 000 kroner i saksomkostninger for byrettssaken og lagmannsrettssaken.

Bare en av de fem tidligere ansatte har fått seg ny jobb etter at de fikk sparken.