— Trafikktallene er misvisende, sier Einar Lutro, styreleder for Hardangerbrua AS.

BT skrev i forrige uke om en trafikknedgang på 20.000 personbiler på fergestrekningen Brimnes-Bruravik i 2006 sammenliknet med året før. Siden juni i fjor, har passasjerer på strekningen måttet betale bompenger for den kommende Hardangerbrua.

— Årsaken til den tilsynelatende trafikksvikten er at tallene blir sammenliknet med året 2005, da Dalevågtunellen var delvis stengt fra september og ut året. Tungtrafikken ble da vist til å kjøre gjennom Hardanger, dermed var det en unormal høy trafikkøkning over fergesambandet, sier Lutro.

Hopper man over trafikktallene for det «unormale» året 2005, og sammenlikner tallene for 2006 med 2004, har trafikken hatt en liten økning. Helt i tråd med trenden, ifølge Lutro.

— Ser vi på trafikkutviklingen i et lengre perspektiv kan vi registrere en tendens til vekst for mindre kjøretøy og en liten nedgang for tungtrafikken, sier han.

Grunnen til det er blant annet at gods i større grad blir fraktet med tog. Tunnelene på Bergensbanen er utvidet slik at semitrailere kan lastes direkte på godstog, forteller Lutro.