På bakgrunn av håndteringen av de hendelser som skjedde i januar ifjor, og den handlemåte som permittert ordfører har utvist i den forbindelse har vi funnet det nødvendig å formulere en uttalelse hvor vi ber om at permittert ordfører Terje Søviknes vurderer sin stilling som ordfører. Vi vil understreke sterkt at det ikke er en enkelt handling som har ført ossfram til denne konklusjonen, men det er hendelsen i januar i fjor og de etterfølgende handlinger og vurderinger som permittert ordfører Terje Søviknes har gjort, som har gjort at vi har måttet trekke denne konklusjonen.

Vi vil spesielt legge vekt på at det å være ordfører innebærer særlige forpliktelser. En ordfører representerer ikke bare sitt eget parti, sin egen politiske maktbasis. Å være ordfører er å være representant for alle innbyggere i kommunen vår i mange ulike sammenhenger.

En ordfører representerer alle i kommunestyret. Selv om vi ikke er enige om de politiske målene, må vi kunne ha tillit til at ordføreren melder tilbake til oss med stor grad av troverdighet.I kjølvannet av den saken vi nå har opplevd, oppleves det som har skjedd som et tillitsbrudd.

Derfor har vi formulert følgende oppfordring til permittert ordfører Terje Søviknes undertegnet av følgende representanter (navnene leses opp):

Os 27.02.2001 Oppmoding til permittert ordførar Terje Søviknes om å vurdera stillinga si.

Etter ei samla vurdering meiner vi at dei hendingar og den handlemåte som har ført fram til dagens situasjon, strir mot den aktsemd og respekt som krevst for ordførarvervet.

Underteikna kommunestyrerepresentantar vil difor be Terje Søviknes vurdera stillinga si som ordførar. Disse har undertegnet: Borghild Borgen, Svein Brunvatne, Henry Lunde, Nils Gunnar Drange, Gina Oma, Unnvar Bakke, Os Arbeiderparti

Georg Jørgensen, Astrid Leikvoll, Terje Sperrevik, Harald Døsen, Tverrpolitisk Samlingsliste

Kåre Lutro, Inger Kobbeltvedt, Bjørn Atle Drange, Randi Drange, Os Kristeleg Folkeparti

Ingrid Netland, Os Senterparti

Torill Otterskred, Dag Westhrin, Os SV

BLE STOPPET: SVs gruppeleder Dag Westhrin (stående) ble klubbet av fungerende ordfører Lisbeth Axelsen da han ville lese opp mistillitserklæringen fra opposisjonen. (FOTO: SCANPIX)