– Vi kan ikke ha et styre som gang på gang har akseptert juks og økonomisk kriminalitet blant den indre kjernen av lederne i Norsk Tipping, sier styreleder Steinar Hardersen i TKL.

Han sier bakgrunnen for mistilliten er at Norsk Tipping ikke kan ha en ledelse som på ulike måter har vist at de ikke kan håndtere penger på redelig vis.

Dømt for lovbrudd

TKLs mistillitsvedtak kommer i kjølvannet av oppslag i mediene om at en direktør i Norsk Tipping fikk fortsette i jobben etter at han i 2004 ble dømt for brudd på ligningsloven og regnskapsloven.

«Dersom det er riktig at styret lot en person som de visste var straffedømt for økonomisk kriminalitet, få fortsette i Norsk Tippings direksjon, uttrykker vi herved vår mistillit til alle styremedlemmer som ikke stemte mot denne beslutningen», skriver TKL i brevet til kulturministeren og styret i Norsk Tipping.

– Anmodet om forsiktighet

Informasjonsdirektør Per Jacob Svenkerud i Norsk Tipping sier at det er feil at Norsk Tipping har latt en dømt direktør fortsette i selskapets direksjon. Svenkerud sier at han har anmodet TKL om å være litt forsiktige med å stemple direktørsjiktet i Norsk Tipping som en gjeng juksere.

– Det er ikke grunnlag for å si dette, sier Svenkerud. Direktøren som ble dømt, gikk ut av ledelsen i Norsk Tipping og over i annen stilling. Han er i dag ikke en del av selskapet, sier Svenkerud.

Gradert toleranse

Styreleder Steinar Hardersen i TBK sier poenget for landsforeningen er at den dømte direktøren fikk fortsette i jobb i Norsk Tipping.

– Det fikk derimot ikke en tippekommisjonær i Harstad da det ble kjent at han hadde gitt kreditt til gamle kunder for noen hundrelapper. Han ble fjernet av ledelsen øyeblikkelig, sier Hardersen.

Han sier det er riktig av Norsk Tipping, som utelukkende skal stelle med penger, å vise nulltoleranse overfor uregelmessigheter.

– Men nulltoleranse må også utvises for uregelmessigheter begått av direktører i Norsk Tipping. Vi kan ikke akseptere uregelmessigheter, og dermed heller ikke denne forskjellsbehandlingen, sier Hardersen.

Må ha plettfritt omdømme

Hardersen minner om at Norsk Tipping er helt avhengig av et plettfritt omdømme når det gjelder behandling av penger.

I brevet til kulturminister Trond Giske, som er signert styrelederen i TKL, utdypes dette slik:

«Kommisjonærene finner det meget vanskelig å skulle selge spill til inntekt for Nordbys hage og straffedømte juksemakeres lønn. Norsk Tipping må ha folkets totale tillit. For folkets tillit er det mye viktigere med nulltoleranse mot juks blant selskapets toppledelse enn å frata levebrødet til kommisjonærer som gjør en feil.»

Måtte gå

Referansen til Nordbys hage i brevet, gjelder avsløringen av at Norsk Tippings direktør Reidar Norby hadde unndratt beskatning for 380.000 kroner for gartnertjenester som han rekvirerte etter avtale med Norsk Tippings styre. Avtalen om gartnertjenestene ble inngått med styret i Norsk Tipping i 2000.

Nordby fikk først fortsette som spesialrådgiver med full lønn på vel 1,6 millioner kroner, men måtte kort tid etterpå gå fra Norsk Tipping da reaksjonene fra selskapets kunder og kommisjonærer tiltok i styrke.

Bendiksby, Terje