Da de syv gruppelederne for opposisjonen i går la frem et felles mistillitsforslag mot byrådsleder Monica Mæland, var det et historisk øyeblikk i lokalpolitikken. For første gang siden byparlamentarismen ble innført i 2000, står en samlet opposisjon bak et krav om at byrådslederen må gå.

— Det viser også alvoret i saken. Vi er syv veldig forskjellige partier, men dette er vi helt enige om, sier Schjelderup.

Opposisjonen har valgt ut skolebruksplanen i 2006 som utgangspunkt for det de mener er byrådets mislighold av vedtaket som et enstemmig bystyre gjorde den gang. Skolebruksplanen inneholdt den gang en prioritert liste over nødvendige vedlikeholdsprosjekter. Bare den såkalte A-listen utgjorde prosjekter til en kostnad på over én milliard kroner.

BT mener:

Ingenting skjedde

«Oversikten illustrerer at det er behov for å ta et krafttak dersom skoleanleggene skal fornyes», heter det i planen fra 2006. Seks skoler havnet i kategorien «dårlig standard», mens ytterligere 14 var delvis i dårlig stand. De seks skolene som kom verst ut var Fridalen, Garnes, Landås, Ny-Krohnborg, Rå og Slettebakken.

— Da hadde oppvekstkomiteen vært rundt på befaring og sett graverende tilfeller av råte, mugg og dårlig vedlikehold. Bystyret var enstemmig på at noe måtte gjøres. Det var ikke i vår fantasi at vedtakene ikke ville bli fulgt opp, sier Oddny Miljeteig (SV), som var komitéleder for oppvekst den gangen.Som kjent ble lite gjort med situasjonen på Landås skole, frem til helsevernmyndighetene stengte skolen i januar, over fem år etter vedtaket i bystyret. Heller ikke Garnes ungdomsskole er blitt rustet opp, og elevene der må vente på en ny skole i Arna som tidligst står klar i 2015/2016.

- Skjulte informasjon

Opposisjonspartiene har gått igjennom rapporter, budsjetter og tilbakemeldinger fra byrådet siden 2006, og mener at byrådet bevisst har prøvd å skjule at vedlikeholdssituasjonen ikke var blitt bedre.

— Det grenser til hemmelighold og tilbakeholding av informasjon, sier Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Torstein Dahle (Rødt) viser til budsjettet i 2009, der byrådet skriver at det «nå tar fatt på oppgaven med å fjerne hele vedlikeholdsetterslepet på skolene i Bergen».

— Det er en beskrivelse som har vist seg ikke å ha rot i virkeligheten i det hele tatt, sier han.

Venstre satt i Monica Mælands første byråd, og Hans-Carl Tveit (V) var ansvarlig byråd da skolebruksplanen ble vedtatt. Venstres nåværende gruppeleder Julie Andersland avviser at partiet dermed har mistillit til seg selv.

Jeg tar alltid mistillitsforslag alvorlig, også dette. Men grunnlaget den er fremmet på er underlig. Monica Mæland

— Dersom planen fra 2006 hadde blitt fulgt opp, ville situasjonen vært langt bedre enn den er. Vi er et borgerlig parti, og synes byrådet gjør mye bra. Men når skolene faller ned rundt elevene, er mistillitsforslag det eneste riktige, sier hun.

Mæland: - Underlig

Byrådslederen mener opposisjonen bommer med begrunnelsen.

— Jeg tar alltid mistillitsforslag alvorlig, også dette. Men grunnlaget den er fremmet på er underlig. Det virker ikke som om opposisjonen har fått med seg at det ble vedtatt en ny skolebruksplan i 2010, sier Monica Mæland.

Skolebruksplanen fra 2006 strakte seg til 2016, men ble erstattet av en ny skolebruksplan i 2010.

— Som leder for et byråd er det min plikt å sørge for at vi følger opp de vedtak bystyret fatter, og da er det den sist vedtatte skolebruksplanen vi må forholde oss til, sier Mæland.

Støtter du mistillitsforslaget? Diskuter under: