Partiene Arbeiderpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Miljøparti De Grønne, Senterpartiet og Byluftlisten kommer til å legge frem mistillitsforslag i bystyret 22. oktober.

Det går frem av en pressemelding partiene sendte ut onsdag ettermiddag. Bakgrunnen er forfallet i bergenskolen, som er dokumentert av BT og andre medier i lengre tid.

Første gang

På sine respektive gruppemøter tirsdag kveld vedtok Venstre og Byluftlisten at de blir med på mistillitsforslaget. Dermed fremmer en samlet opposisjon mistillit for første gang siden Bergen kommune innførte parlamentarisme for tolv år siden.

Opposisjonen er imidlertid i mindretall, med 32 mot 35 representanter (se faktaboks).

Jeg kommer ikke på noen annen sak som er så alvorlig som denne i Bergen de siste årene. Harald Schjelderup

— Mistillit er en ordning som ikke skal misbrukes. Derfor gjør vi det skikkelig og seriøst. Men jeg kommer ikke på noen annen sak som er så alvorlig som denne i Bergen de siste årene, sier gruppeleder i Ap i Bergen, Harald Schjelderup, til bt.no.

— Vi er kommet til et punkt der vi ikke tåler flere skandaler, legger han til.

Fikk nok etter Nattland-sak

Opposisjonen har lenge raslet med sablene, men det var først sist onsdag da ble klart at brakkene på Nattland skole ikke kunne brukes til undervisning, at de syv partiene samlet seg.

Mistilliten er rettet mot byrådsleder Monica Mæland. De syv partiene peker på manglende oppfølging av enstemmige vedtak i bystyret og manglende informasjon til bystyret og byens borgere.— I skolebruksplanen som ble vedtatt i 2006, var det bred, tverrpolitisk erkjennelse av at bergensskolene trengte et kraftig løft. Deretter har byrådet med Monica Mæland i spissen unnlatt å følge opp, sier Schjelderup.

Partiene tar sikte på å legge frem grunnlaget for mistillit i neste uke.

— Vi er syv ulike partier, men i denne saken har vi hatt en god dialog. Vi har ikke brukt lang tid for å komme frem til enighet. Det var helt naturlig å vente på Venstres avklaring. Det er selvfølgelig gledelig at de også er med, sier Schjelderup.

Tar fullt ansvar

Monica Mæland sa til Bergens Tidendes papirutgave onsdag at hun tar fullt ansvar for tilstanden i bergenskolen. Byrådslederen utdyper overfor bt.no onsdag ettermiddag:

— Mistillit er et virkemiddel opposisjonen er i sin fulle rett til å bruke. Skolesituasjonen er noe vi har tatt og tar på det største alvor. Både byrådet og alle våre ansatte jobber på spreng for å gjøre noe med tilstanden i skolen, sier hun.

— Dette er ikke noe som har oppstått over natten, men er et vedlikeholdsetterslep som har fått utvikle seg over flere tiår. Da er det heller ikke gjort over natten å bygge nye og rehabilitere gamle skoler, sier Mæland og legger til:

— Vi har økt vedlikeholdsbudsjettet kraftig og skal bruke 2,6 milliarder kroner på skolebygg de neste årene. Dette er en stor og omfattende jobb, og det er vår klart viktigste prioritet.

Overrasket over Venstre

Høyres gruppeleder i bystyret, Ragnhild Stolt-Nielsen (H), er overrasket over at Venstre har stilt seg bak mistillitsforslaget.

— De har den lengstsittende skolebyråden og forlot byrådssamarbeidet i 2007. Dagens byråd har ansvar og tar ansvar, men at Venstre mener at de ikke har noe ansvar, overrasker meg, sier hun.

Gruppeleder Julie Andersland i Venstre forklarer sitt standpunkt slik:

— Mistillitsforslag er ikke noe vi i Venstre kaster rundt oss i tide og utide, men dette er en så alvorlig sak at vi ikke lenger kan ha tillit til Monica Mæland som byrådsleder. Jeg liker ikke bruke store ord, men tilstanden for skolene i Bergen nærmer seg en katastrofe.

— Foreldre er redde for å sende barna sine på skolen. Midlertidige brakker med dårlig standard dukker opp over hele byen. Byrådet følger ikke opp vedtak, gir mangelfull informasjon til både foreldre, lærere og politikerne i bystyret, og skylder på andre når de møter problemer og kritikk, sier hun.

— Mistillit er det sterkeste verktøyet vi har. Men når Monica Mæland ikke lenger klarer å gi barna i Bergen en trygg og god skole som de har krav på, da må hun rett og slett gå av.

Urimelig

Ragnhild Stolt-Nielsen stusser også over at Ap henviser til skolebruksplanen for seks år siden.

— Disse planene rulleres hvert fjerde år. Vi har vedtatt ny skolebruksplan i 2010. Det faller på sin egen urimelighet å rette anklager på grunn av 2006-planen. Vi har bevilget to milliarder til skole siden 2009, og det er planlagt to milliarder til. Vi har et problem, men det er lagt frem handlingsplaner som har fått tilslutning fra bystyret uten at det er fremsatt alternative forslag. Jeg vet ikke helt hva de ville gjort annerledes, sier Høyres gruppeleder.

Støtter du mistillitsforslaget? Diskuter saken under: