Fredag morgen var det mange i Bergen Vest som ikke fikk seg morgenkaffe. I området rundt Vadmyra, Hetleviksåsen og Bjørndalsbråtet var vannet borte.

— Ut fra antallet henvendelser er det ganske mange som er rammet, men hvor mange vet vi ikke, sa Baard Monsen ved kommunens vaktsentral.

Kommunens folk lette etter feilen. De fryktet at brudd i en av hovedledningene til kommunen kunne være årsaken.

Klokken 10.40 var feilen funnet og rettet. Vannledningen med en diameter på 250 millimeter ble stengt av, og vannet ledet frem til abonnentene fra omliggende ledninger.