Ved å samkjøre HSDs egne anleggslister med de Statens vegvesen har registrert at HSD med datterselskaper eier, avdekkes at HSD opererer som eier av 139 busser som Statens vegvesen ikke har i sitt register.

Det betyr ikke at HSD mangler 139 busser. For i veivesenets register er det 90 busser som ikke er registrert hos HSD. Vogt og Wiig mener selskapet med fordel kunne sett på rutinene slik at de ikke risikerer å betale for mye i årsavgifter.

Konsulentene har også avdekket at det i verdsettelsen av selskapet er tatt med båter som ble solgt året før. Det gjelder fergene MF «Manger» og MF «Halsnøy» og hurtigbåten «Baronessa».

De tre båtene er verdsatt til 13,9 millioner kroner. Dermed opereres det med en verdi av HSDs båter som er 13,9 millioner kroner for høy.