Flere hus i Øvre Ervik har vært uten telefon siden søndag kveld, opplyser en beboer til bt.no.

— Vi vet ikke hvor mange feilen rammer, men det er uansett et begrenset antall, forteller informasjonssjef Esben Tuman Johnsen i Telenor.

Kabelen der feilen oppstod har kapasitet på 500 husstander, men trolig er det ikke så mange som er tilknyttet kabelen. Telenor fikk melding om feilen i går, og startet graving i dag.

— Kabelen ligger dypt i jorden, og vi måtte foreta en del målinger før vi kunne sette i gang. Vi håper å rette opp feilen i løpet av onsdagen, sier Tuman Johnsen.