Lite hjalp det at Salazar (18) har gått på Bergen Katedralskole i to år. Fordi det var for mange søkere til skolen, gikk plassen hennes til en elev med bedre karakterer.

Salazar ante ikke at man må konkurrere om skoleplassene etter å ha gått to år på samme skole, på allmennfaglig linje.

Katta i sekken

— Til og med lærerne sa at jeg helt sikkert ville få fortsette ved Katten. Det var ingen som fortalte at jeg risikerte å måtte bytte skole. Jeg ble utrolig lei meg da jeg fikk høre at jeg ikke kom inn. Alle vennene mine går på skole i sentrum, sier Salazar.

Hun er redd for at hun vil miste kontakten med kameratene hun har gått på skole med i sentrum siden første klasse. Nå må hun belage seg på U. Pihl videregående skole, som ligger mye nærmere Toppe, der hun bor.

— Det hjelper ikke at den ligger nærmere, for jeg har alltid gått på skole i sentrum. Det er der det sosiale miljøet mitt er, sier Salazar.

Nils Skavhelle, leder for inntakskontoret i Hordaland fylkeskommune, regner med at de aller fleste elevene kjenner til at de må konkurrere om plassene på VK1 og VK2, det vil si andre og tredje året på videregående skole.

- Ikke eliteskoler

— Selvfølgelig vil det alltid være noen som ikke får med seg at det er slik, men dette er et regelverk vi har hatt i årevis. Det er svært få som mot sin vilje blir skjøvet ut av en skole de har gått på i ett eller to år.

— Er det rettferdig at elever som har gått på en skole i to år kan bli utkonkurrert av søkere utenfra?

— Man kan like gjerne spørre om det er rettferdig at en elev med dårligere karakterer skal skyve ut en søker utenfra som trenger den samme plassen.

— Er det ikke fare for at det vil utvikle seg eliteskoler med denne ordningen?

— Nei, fordi de fleste elevene, også de med gode karakterer, ønsker å fortsette på den skolen de har begynt på.

Rektor ved Bergen Katedralskole, Signe Haaland Utne, skulle ønske systemet ikke var som i dag.

— Det er klart at denne ordningen er uheldig. Når vi ønsker å skape et trygt og godt miljø ved skolen, er det leit når så mange forsvinner.

Hun anslår at mellom 20 og 30 prosent av elevene går til andre skoler mellom grunnkurs og VK1. Rektoren vet ikke hvor mange av disse som flyttes mot sin vilje.

Lederen for elevorganisasjonen i Hordaland, Kjetil Andersland, tror ikke mange elever er klar over at de kan bli utkonkurrert fra skolen etter ett eller to år.

— Selv ante jeg ikke om ordningen før jeg ble tillitsvalgt. Det er skolens og fylkeskommunens jobb å informere bedre om dette.

MÅ BORT: Atten år gamle Maricel Lorena Rojas Salazar er lei seg over at hun må bytte til en skole der hun ikke kjenner noen. Hun tror ikke elevene er klar over at de kan miste plassen ved en skole de har gått på i ett eller to år.<br/>Foto: TOR HØVIK