Det var klokken 21.25, i sentrum av Høyanger, at BMW-sjåføren ble fersket i burnout'en — en voldsom, stillestående hjulspinning som utvikler mye bråk og røyk av svidd gummi.

Førerkortet hans ble beslaglagt i henhold til Veitrafikklovens paragraf 3 - som i korte trekk går på uaktom kjøring.