En torsdagskveld for litt over to år siden kjører Boge og konen på E16 mellom Dale og Vaksdal. De har vært på en koropptreden i Dale – nå skal de videre til en konsert i Vaksdal. Konen kjører, en venn fra koret sitter i baksetet.

I en sving, cirka 50 meter sør for Steganestunnelen, skjer det. En motgående trailer får sleng på hengeren. «Dette kan ikke gå bra», er det eneste Trygve rekker å tenke. Så treffer hengeren bilen deres.

58-åringens kone, Kristin Bildøy Boge, dør av skadene. Hun ble bare 46 år gammel.

Slakter standarden

I går skrev BT om det nye rapportutkastet som slakter standarden på ulykkes— og rasutsatte E16 mellom Arna og Voss.

Rapporten sier, i utradisjonelt rapportspråk, at det er «et hav» mellom E16-virkeligheten og de standardkravene som gjelder i dag. Blant annet måtte strekningen Trengereid-Voss i dag blitt bygget langt bredere og med midtrekkverk, noe som mangler på hele strekningen.

— Med en bedre og bredere vei, og kanskje også midtrekkverk, hadde nok ulykken vår fått et annet utfall, sier Trygve Boge.

- Dødsulykkene ikke nok

Han prøver å legge konens død bak seg. Men fordi han er beboer i Vaksdal og opptatt av den dårlige E16-standarden, er han likevel villig til å snakke om tragedien. Han vil så gjerne bidra til at noen ansvarlige våkner.

OMKOM: Kristin Bildøy Boge (46) satt bak rattet da en trailerhenger fikk sleng og traff bilen hennes. Ulykken skjedde torsdag 24. februar 2011, på E16 ved Steganestunnelen i Vaksdal. Etter dagens krav skulle veien her vært bygget med midtrekkverk. ARKIVFOTO: REMI PRESTTUN

— Det er trist å si det. Men dessverre tror jeg ikke dødsulykkene i seg selv er nok for å få politikerne til å våkne. Ikke skikkelig. Vi som bor langs E16 har hørt om nye veiplaner i lang tid. Det fremstår som en uendelighet av prating og planlegging. Min generasjon kommer nok ikke til å se enden på det, sier han – og innser at han fremstår pessimistisk.

— Men hvis jeg tar feil i min pessimisme, skal jeg være den første til å spise det i meg.

Mer ras, mer trafikk

I Boges hjemkommune Vaksdal har E16 i over en uke vært stengt ved Stanghelle etter ras. Ifølge prognosene skal rasproblemene øke fremover, kombinert med kraftig trafikkvekst.

— Vi snakker om innfartsveien til Norges nest største by, sier Boge.

— Det tilsier at man bør tenke på skikkelige sikkerhetstiltak, og at veien bør kunne svelge unna trafikken både vinter og sommer. Nå satses det på snarveier og nødløsninger. Hvor alvorlig må situasjonen bli, og hvor mange må dø i ulykker og ras, før virkeligheten blir påtrengende nok til at noen gjør noe, spør Boge.

På tross av tapet av konen i trafikkulykken, mener han rasfaren er det folk langs E16 er mest opptatt av.

— Møteulykker er én ting. Men rasfaren oppleves nok av de fleste som minst like ille, sier Boge.

- Utrolig tett trafikk

boge2_250413.jpg
ØRJAN DEISZ

Han trekker frem trafikken i helgene, knyttet til hyttefolk og skiturister som skal til og fra Voss-området.— Ettermiddager og kvelder fredag og søndag er trafikken utrolig tett. Faller det stein ned i veibanen da, er det nesten ikke til å unngå at noen blir truffet.

Boge spør seg hvorfor sikring og utbedring av E16 ikke blir høyere prioritert.

— Er det fordi vi bor på Vestlandet? Kanskje er det et delsvar. Mitt inntrykk er at vi her vest automatisk havner et stykke bak i prioriteringskøen. Nå er vi prisgitt politikere som må innse at tallet på ulykker og risikomomenter er så stort at noe må gjøres, både med veien og jernbanen.

Tillitsforhold

Han ser likevel ikke det store lyset i tunnelen.

— Når veien nå åpner igjen, vil det gå nok et år, og en ny vinter, så er det på an igjen. Store deler av strekningen Trengereid-Dale er ganske rasutsatt. Hvis noen drar i gang noen tunnelplaner for å redusere rasfaren, vil i hvert fall vi som bor her få et tillitsforhold til at det skjer noe.