Skipet var søndag på forskningstokt for å filme havbunnen på Tromsøflaket da det kostbare kamera forsvant i dypet.

— Det er en helt ny kamerarigg som er bygget av Havforskningsinstituttet. Den filmer i så høy oppløsning av bildene kan sammenliknes med avanserte fotoapparater. Det var en kobling på konstruksjonen som røk da den gikk til bunns, forteller toktansvarlig Lene Buhl Mortensen til bt.no.

Redningsselskapets RS "Ada Waage" var i nærheten og sendte en ROV (mini-ubåt) for å finne den savnede konstruksjonen. Ved hjelp av en krok og et tau fisket de riggen uskadd opp igjen fra havbunnen.

Må repareres

En ekspert fra Bergen jobber nå med å reparere kabelforbindelsen mellom kamera og «Håkon Mosby».

— Jeg regner med at det vil være operativt igjen fra i morgen, sier Buhl Mortensen til bt.no

Studiebåt

«Håkon Mosby» er eid av Universitetet i Bergen og brukes til undervisning og forskning. Toktet i Barentshavet ble utført av Havforskningsinstituttet (Hi) med forskere og geologer om bord.

— Frem mot 2010 skal vi kartlegge havbunnen i Barentshavet. Da vil publikum kunne se i en database hvilke arter som befinner seg i ulike områder, hvilken type bunn det er. Vi kartlegger også miljøgifter, sier Buhl Mortensen.

— Så da vil det være mulig å finne seg gode fiskeplasser?

— Kartene vil ikke være så detaljert at en kan finne en fiskebank, men heller områder for fangst.

Forskningsprosjektet har fått navnet MAREANO.

REDDES: RS "Ada Waage" jobber med å redde kamerariggen oppfra dypet. FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
REDDET: - Dette utstyret er veldig viktig for oss, sier toktansvarlig, Lene Buhl Mortensen. Riggen har fått navnet Campod. FOTO: HAVFORSKNINGSINSTITUTTET