GUNNAR WIEDERSTRØM

— Kjøpesummen for gården står på ingen måte i forhold til de verdiene som ligger på eiendommen, sier leder for fylkeslandbruksstyret, Atle Mildestveit.

Solgt til spottpris

Koppens gård gikk på tvangssalg for to år siden fordi han ikke maktet å betale regningene sine. Koppen var selv ikke oppmerksom på at eiendommen ble utlyst. Han trenger hjelp fra andre til å tale sin sak, og henvendte seg til sin saksbehandler på sosialkontoret, i et forsøk på å stoppe salget. Men saksbehandler på sosialkontoret var på ferie. Dermed ble salget gjennomført av namsmannen i Nordhordland, og eiendommen solgt for 350.000 kroner.

Verdien av eiendommen var i følge et overslag fra rådmannen i Osterøy kommune over tre millioner kroner. Dette fordi 150 mål av den 180 mål store eiendommen i 1997 ble lagt ut til byggeland da kommunestyret vedtok kommuneplanen.

— Dette var klart både for kommunen, eiendomsmekler, oppkjøper og namsmannen. Alle disse er fullt i stand til å sette seg inn i sakens dokumenter. Det var kun en som ikke visste - selger. Det er det som gjør at saken får en så skeiv utgang. Ingen av de som skulle hjelpe Koppen i den vanskelige situasjonen han var kommet opp, var villige til å sikre at hans rettigheter ble ivaretatt, sier Mildestveit.

Moralsk indignasjon

Han legger ikke skjul på at et enstemmig fylkeslandbruksstyret er moralsk indignerte over det som her skjedd med Koppen. Men vedtaket bygger på en vurdering av konsesjonsloven.

Mildestveit sier det ligger fremme i dagen at kjøper tok sikte på å kjøpe eiendommen for å skaffe seg gevinst ved videresalg

— Fremgangsmåten som ble brukt viser klart at dette var motivasjonen for kjøpet. Det var ikke Loftås Utbygging AS som var budgiver. Hadde det vert klart for namsretten at gevinsten var motivasjonen, er det grunn til å tro at budet ikke hadde vært akseptert, sier Mildestveit.

ýEtter føremålet i konsesjonsloven skal fylkeslandbruksstyret sjå til at ein får slike eigar- og brukstilhøve som er mest gagnlege for samfunnet. Fylkeslandbruksstyret ser det ikkje som gagnleg for samfunnet at landbrukseigedomar vert kjøpt opp på ein slik måte som er skjedd i dette høve.ý heter det i vedtaket fra fylkeslandbruksstyret.

Tilbakeføring

Atle Mildestveit har fått svært mange henvendelser om Nils Tomas Koppen sin skjebne etter at Bergens Tidende skrev om saken.

— Det er urettferdigheten folk reagerer på. Samme hva departementet skulle kom frem til etterkant, uansett hvilken juss som eventuelt skulle belegge at det som skjedde med Koppen var rett, så blir det ikke rett. I den situasjonen Koppen var i hadde han et legitimt krav på å få omsatt denne utbyggingsgrunnen til en rimelig pris. Det fikk han ikke, sier Mildestveit.

Fylkeslandbruksstyret oppmoder kjøper til å tilbakeføre landbrukseiendommen til tidligere eier. Bergens Tidende fikk i går ikke kontakt med representanter for Loftås Utbygging AS.

NYTT HÅP: Osterøymannen Nils Thomas Koppen som mistet gården sin på tvangssalg til spottpris, kan få en ny sjanse etter møtet i fylkeslandbruksstyret.
ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ