Kvinnen har vært ruset mens hun har ekspedert kunder ved et apotek i Hordaland.

Nå mener Helsetilsynet at det ikke er forsvarlig å la henne jobbe som apotektekniker.

– Apotekets kunder skal kunne kjenne seg trygge på at de får forsvarlig råd, veiledning og omsorgsfull hjelp, står det i en rapport.

Helsetilsynet har fått opplyst at hun har stjålet vanedannende medikamenter, såkalte B-preparater, på jobb.

Kvinnen erkjenner å ha vært ruset på jobb, men ikke å ha stjålet piller.

«Jeg føler meg ikke skyldig i tyveri da jeg har betalt alt urettmessig uttak», skriver hun i et brev til Helsetilsynet.

I fjor ble kvinnen dømt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Blant apotekteknikernes oppgaver er ekspedering av kunder og bestilling av varer. I tillegg hjelper de farmasøytene med å gjøre i stand og ekspedere reseptbelagte legemidler.