Det opplyser helsebyråd i Bergen, Liv Røssland.

Staten krever at alle tilskudd som blir gitt til nybygg og ombygging av sykehjem skal benyttes til enerom.

Hun minner om at et enstemmig storting, med alle landets kommuner i ryggen, i sin tid vedtok eneromsreformen.

– Alle var enige om at det var en kvalitetsreform, understreker hun.

Hun er absolutt ikke lydhør for argumentene fra Haukås-Eide og Bergen Røde Kors Sykehjem.

– Gir dere ikke dispensasjon for ektepar?

– Det kan være at det er dører mellom rommene slik at ektepar får rom ved siden av hverandre eller egne «ekteparleiligheter». Så langt det er mulig prøver vi å legge til rette for at ektepar får bo sammen dersom de selv ønsker det.

Hun opplyser at det er Fylkeslegen som gir dispensasjon fra bestemmelsen om at alle skal ha enerom på sykehjem.