Årsaken til det er at han går fra å være byråd til å sitte som medlem i bystyret. Næringsbyråden trakk seg som kjent fra stillingen sin etter at byrådsleder Ragnhild Stolt—

Nielsen (H) ga ham beskjed om at hun ikke hadde tillit til ham lengre. En av årsakene var at Bakke hadde kjennskap til en bybanerapport som partiet hans bestilte, uten å informere byrådslederen.

Gitt vervet

Når byrådslederen ikke har tillitt til Bakke som byråd, er det nærliggende å tro at hun ikke har tillitt til ham som styreleder for BRB. Det er BRB som utøver næringslivspolitikken til Bergen kommune og en rekke andre omegnskommuner. For styreledervervet får Bakke 100.000 kroner i året.

Byrådet satte selv inn Bakke i vervet for å ha tettere kontakt med selskapet.

I BRB har de ikke blitt informerte om hva som skjer. Det sier kommunikasjonsdirektør Tone Hartvedt.

— Vi avventer fremdeles hvem som skal overta hans stilling.

Gir seg

Gunnar Bakke (Frp) selv sier til BT at han ikke blir sittende som styreleder, selv om han ikke har diskutert dette med Stolt-Nielsen ennå. Han viser til reglene i bystyret som årsaken.

— Jeg regner med at dette vervet ikke lar seg kombinere med å sitte i bystyret. Det blir en av konsekvensene av dette. Men det er bystyredirektøren som kjenner de formelle reglene her.

Bystyredirektør Roar Kristiansen sier det er byrådet sommå finne en ny styreleder.

— Da har satt inn Bakke i dette vervet, så de må ta han ut av det. Dette blir ikke en sak for bystyret, sier han.

Om det blir kalt inn til en ekstraordinær generalforsamling for å bytte ut Bakke, eller om saken tas på neste ordinære møte, er ikke avklart ennå.