Vedtaket ble gjort etter en kontroll i fjor sommer, da kommunens kontrollører obsereverte tre klart berusede personer i lokalet. De tre ble ikke vist ut, og en av dem fikk servert alkohol.

Fylkesmannen har undersøkt kommunens saksbehandling, og om vedtaket bygger på faktiske forhold. Det ble ikke funnet feil i vedtaket, skriver Fylkesmannen på sine nettsider.