Kurdisk kulturforum lå an til å få rundt 30.000 kroner i støtte fra Hordaland fylkeskommune. Nå må foreningen inntil videre klare seg uten offentlige midler.

— Det er ikke ofte det blir avdekket slike feil hos foreninger som søker pengestøtte hos oss. Her er det snakk om åpenbar feilrapportering, sier nestleder Ronny Skaar ved kultur- og idrettsseksjonen.

Han ble overrasket da han leste årsmeldingen fra Kurdisk kulturforum. Der sto det svart på hvitt at foreningen hadde arrangert et seminar med den kjente kurdiske orientalisten og statsviteren Jamal Nebez. Nebez er amanuensis ved Det frie universitet i Berlin.

- Aldri fått invitasjon

— Han er en profilert akademiker, og vi regnet med at vi ville hørt om det hvis han hadde vært i Bergen, sier Skaar.

«Seminaret ble holdt den 25.10.04 på BIKS (Bergen internasjonale kultursenter, red.anm.)», heter det i årsmeldingen. Men møtet ble aldri holdt.

— Jeg har aldri vært i Norge i hele mitt liv. Jeg har heller aldri fått noen invitasjon fra noen kurdisk forening i Norge, sier Nebez til BT.

— Men jeg kunne godt tenke meg å komme, tilføyer han.

— Det er kritikkverdig at foreningen gir inntrykk av å ha arrangert et møte som ikke har funnet sted. Det er viktig å slå ned på slike ting for å ha styring med tilskuddspotten, sier Skaar.

En gjennomgang av foreningens medlemsliste har avdekket mildt sagt mangelfulle rutiner.

— De har ikke hatt noe system i det hele tatt for registrering av medlemmer og betaling av kontingent, sier spesialrådgiver Espen Selvik ved kultur- og idrettsseksjonen.

Medlemstallet halvert

På listen som ble sendt til fylkeskommunen, står en rekke personer som aldri har betalt kontingent - deriblant flere barn.

Nå er medlemstallet med et pennestrøk kuttet fra 181 personer til 86. Det kan få betydning for eventuell fremtidig offentlig pengestøtte.

— Medlemstallet kan ha betydning for tildelingen av midler, fastslår Skaar.

BT har snakket med flere som reagerer på at de er ført opp som medlemmer, men ingen ønsker å kritisere foreningen offentlig.

— Det ser ut til at foreningen allerede har skjerpet rutinene for medlemsregistrering. Vi har bedt foreningen om å redegjøre skriftlig for feilene. Når vi mottar redegjørelsen vil vi gjøre en ny vurdering av søknaden.

— Kan det bli aktuelt å se nærmere på pengestøtte som er gitt tidligere år?

— Foreløpig har vi ikke lagt opp til det.

Salar Salih er styreleder i Kurdisk kulturforum og vara til styret i Hordaland Arbeiderparti. Han har skrevet under på at han kontrollerte og godkjente årsmeldingen.

- Kaotisk

— Det er riktig at møtet med Jamal Nebez aldri ble holdt. Men dette er ikke noen stor feil. Vi har ikke fått penger til dette arrangementet, sier Salih.

— Hvorfor skrev du under på at du hadde kontrollert årsmeldingen?

— Det var kaotisk da vi godkjente meldingen. Det var ikke orden på noe. Jeg så rett og slett ikke feilen.

— Hvorfor har dere ført opp medlemmer som ikke har betalt kontingent?

— Det vil jeg ikke kommentere.

Etter det BT forstår har foreningen endret praksis slik at bare de som betaler kontingent blir registrert som medlemmer og får stemmerett.

— Dersom vi mister denne pengestøtten vil hele foreningen gå nedenom. Vi jobber hardt og betaler penger av egen lomme for å aktivisere ungdom og familier. Hvis ikke vi får hjelp til å drive dette integreringsarbeidet, hvem skal gjøre det da? spør Salar Salih.