En gruppe på 60-80 eldre har hittil fått varm mat på døren hver dag. Nå mister de serveringen i helgene.

Lørdagsgrøten forsvinner. De som ønsker det kan få søndagsmiddag levert før helgen.

— Billigere og enklere

— Vi legger om for å få en billigere og enklere levering, sier helse- og sosialsjef Christen A. Larsen.

Maten lages av Midtbygda eldre- og servicesenter, som selv skal overta utkjøringen heretter. Den jobben er hittil gjort av hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere.

— Ved å frita hjemmehjelpere og hjemmesykepleiere fra utkjøringen, kan de bruke mer tid på å besøke de eldre og even-tuelt hjelpe dem med maten, sier Larsen.

- Godt alternativ

Han mener kald søndagsmiddag levert fredag er et godt alternativ for gruppen av eldre som selv har vanskelig for å lage sin egen mat.

— Bergen kommune har hatt ulike erfaringer med varm mat. Hvis maten leveres varm klokken ett, og skal spises klokken fire, må mottakeren selv varme den opp igjen. Kald mat er også i tråd med kjøkkenreformen for eldresektoren i kommu-nen, sier han.

— Og hva er din hilsen til dem som mister lørdagsgrøten?

— Hjemmehjelpen og hjemmesykepleien vil nå få mer tid til å handle inn mat, og tilberede maten for dem som trenger slik hjelp.